Archív novinek

 • 29.11.2023 | Pozvánka na konferenci
  Konzultační den NRL pro klinickou mykologii 30.1.2024, Praha ... více »
 • 21.11.2023 | World AIDS week
  Ostravské organizace působící na poli prevence HIV/AIDS spojí tradičně své síly, a uspořádají ve dvou po sobě jdoucích listopadových středách, při příležitosti WORLD AIDS DAY sérii akcí. ... více »
 • 20.11.2023 | SHM 2022 představena na GIS ESRI konferenci
  Nová mapová aplikace SHM 2022 byla představena na GIS ESRI konferenci v Praze ... více »
 • 10.11.2023 | Nová mapová aplikace SHM 2022
  Na Geoportálu MZ ČR byla zveřejněna nová mapová aplikace SHM 2022. ... více »
 • 08.11.2023 | Pozvánka na konferenci
  Slezské dny preventivní medicíny ... více »
 • 06.11.2023 | Nová mapová aplikace SHM 2022
  Na Geoportálu MZ ČR byla zveřejněna nová mapová aplikace SHM 2022. ... více »
 • 02.11.2023 | Nový metodický pokyn
  MZ ČR vydalo metodický pokyn k pozastavení zdroje nadlimitního hluku podle § 84 odst. 1 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb. ... více »
 • 31.10.2023 | Nový metodický návod
  Dne 25.10.2023 vyšla ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví novela Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí ... více »
 • 25.10.2023 | Změna kontaktů na Vsetínském pracovišti
  Pracovní lékařství Vsetín - změna telefonických kontaktů. ... více »
 • 18.10.2023 | Senzorické zkoušky posuzovatelů
  Dne 8.11. od 8:00 proběhnou na Zdravotním ústavu v Ostravě senzorické zkoušky posuzovatelů. Seminář je určen pro pracovníky potravinářských provozů a laboratoří. ... více »
 • 04.10.2023 | Nový metodický pokyn
  Ministerstvo zdravotnictví vydalo metodický pokyn HH ve věci povolení mírnějšího hygienického limitu podle §31 zákona č. 258/2000 Sb. ... více »
 • 20.09.2023 | Nový metodický pokyn
  Metodický pokyn k aplikaci novely při vydávání závazného stanoviska krajských hygienických stanic ... více »
 • 18.09.2023 | Nový metodický pokyn
  Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dnes autorský výklad k řešení zvuku působeného přelivem povrchové vody přes jezy/splavy ... více »
 • 12.09.2023 | Nabídka zaměstnání
  Prohlédněte si nové pracovní nabídky ... více »
 • 08.09.2023 | Online objednání k očkování
  Nově jsme zprovoznili možnost online objednání k očkování v Ostravě. ... více »
 • 29.08.2023 | Přehled mobilního testování HIV
  S mobilním testováním HIV se můžete potkat na mnoha akcích v moravskoslezském regionu. Najdete nás na festivalech, slavnostech města, Dnech NATO či na sportovištích
 • 25.08.2023 | Umístění, povolení a užívání tepelných čerpadel
  Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo aktualizovaný metodický pokyn k jednotnému postupu při umisťování, povolování a užívání tepelných čerpadel ... více »
 • 21.08.2023 | Dny NATO 2023 - bezplatné anonymní testovaní HIV
  Nechejte se bezplatně otestovat na HIV na největší bezpečnostní přehlídce v Evropě. ... více »
 • 27.06.2023 | Změna pracoviště v Opavě
  Od 1.7.2023 nás nově najdete na adrese Olomoucká 1208/80, 746 01 Opava. ... více »
 • 20.06.2023 | Novela zákona
  Novela zákona č. 258/2000 Sb. ... více »
 • 09.06.2023 | Bezplatné anonymní testovaní HIV dne 10. 06. 2023
  Navštivte zdarma Den zdraví v ZOO Ostrava ... více »
 • 06.06.2023 | Seznam seřaďovacích nádraží 2023. 
  Pro účely  § 2, písm. n) novely nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, předala Správa železnic, s.o. oficiálně Ministerstvu zdravotnictví seznam seřaďovacích nádraží (vybraných vlakotvorných stanic ve správě SŽ, s.o.) pro rok 2023. ... více »
 • 17.05.2023 | Školení pracovníků KHS
  Školení v novele nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. ... více »
 • 17.05.2023 | Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k reakcím na články ke zrušení novely hlukového NV č. 272/2011 Sb.
  Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo na svém webu odpověď na  články, vyzývající ke zrušení novely nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací. ... více »
 • 16.05.2023 | Reakce na články ke zrušení novely NV č. 272/2011 Sb.
  Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k reakcím na články ke zrušení novely hlukového NV č. 272/2011 Sb. ... více »
 • 05.05.2023 | Prezentace dílčích výsledků studie
  Prospektivní studie imunitní odpovědi proti SARS-CoV-2 u zaměstnanců Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě (ZÚ). ... více »
 • 04.05.2023 | Evropský atlas životního prostředí a zdraví EEA
  Zkontrolujte si kvalitu životního prostředí na jedné online platformě ... více »
 • 04.05.2023 | European environment and health atlas
  Evropská agentura životního prostředí EEA vydala 3.5.2023 evropský atlas životního prostředí a zdraví ... více »
 • 04.05.2023 | Možnosti objektivizace hluku přírodních zdrojů – havrani
  článek o měření hluku havranů ... více »
 • 03.05.2023 | Možnosti objektivizace hluku přírodních zdrojů – havrani
  V čísle 68(1):4-9 časopisu Hygiena nám vyšel článek o měření hluku havranů ... více »
 • 02.05.2023 | Pozvánka na odborný seminář
  Nemoci přenášené klíšťaty a komáry ... více »
 • 25.04.2023 | Poradna HIV v Opavě
  Od 25.4.2023 se po tříměsíční rekonstrukci pavilonu S ve Slezské nemocnici v Opavě se vracíme do původních prostor poradny HIV. ... více »
 • 11.04.2023 | Oprava textu
  V Odborném doporučení pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru byla opravena tisková chyba". ... více »
 • 03.04.2023 | Výsledky SHM 2022
  Výsledky Strategického hlukového mapování 2022 byly předány pořizovatelům akčních plánů ... více »
 • 23.03.2023 | Zpráva o provádění směrnice END
  Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice o hluku ve venkovním prostředí v souladu s čl. 11 směrnice 2002/49/ES ... více »
 • 15.03.2023 | Svrab v České republice na vzestupu
  Svrab je onemocnění způsobené kožním parazitem zákožkou svrabovou, mikroskopickým roztočem, který si v podkoží vyvrtává chodbičky a množí se tam. ... více »
 • 13.03.2023 | 103. Akustický seminář
  NRL se aktivně zúčastní 103. AS 30. 5. - 1. 6. 2023 v Jičíně ... více »
 • 08.03.2023 | Mezilaboratorní porovnávací zkoušky měření osvětlení pozemních komunikací
  Dne 4. dubna 2023 pořádáme ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava první ročník mezilaboratorní porovnávací zkoušky měření osvětlení pozemních komunikací. ... více »
 • 01.03.2023 | Oznámení o ukončení vyšetřování botulotoxinů biologickým pokusem na zvířeti
  Z provozních důvodů bylo ke dni 1. 1. 2023 ukončeno vyšetřování botulotoxinů biologickým pokusem na zvířeti z klinických vzorků a potravin. ... více »
 • 24.02.2023 | Výsledky veřejné soutěže
  Rozhodnutí o výběru dodavatele ... více »
 • 08.02.2023 | Dlouhodobé dopady změn hluku nízkohlučných vozovek pro územní plánování
  Metodika

  Nová metodika

  9.2.2023
  Vznik certifikované metodiky z projektu TL02000258 „Rozvoj území s využitím nízkohlučných vozovek“
  ... více »
 • 06.02.2023 | Dílčí metodika k dodatečnému umisťování tepelných čerpadel
  Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo update metodiky k dodatečnému umisťování tepelných čerpadel. ... více »
 • 01.02.2023 | Výzva k podání nabídky
  CAFETERIA SYSTÉM pro Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. ... více »
 • 18.01.2023 | Zkoušení způsobilosti - Měření umělého osvětlení
  Ve dnech 16.-17. května 2023 pořádáme ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava další ročník zkoušek způsobilosti umělého osvětlení.
 • 17.01.2023 | Pozvánka na konferenci
  Zveme Vás na konferenci Globální problémy veřejného zdravotnictví 2023 – Prevence a kvalita života, 23.-24. 2. 2023, Ostrava ... více »
 • 02.01.2023 | Novela Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
  Novela Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ... více »
 • 13.12.2022 | Metodický pokyn - hluk z kostelních a radničních zvonů
  Metodický pokyn pro KHS a HSHMP ve věci řešení podnětů na hluk z kostelních a radničních zvonů. ... více »
 • 12.12.2022 | Dílčí metodika k dodatečnému umisťování tepelných čerpadel
  Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo dílčí metodiku k dodatečnému umisťování tepelných čerpadel. ... více »
 • 12.12.2022 | Konference Inspirujme se ... 2022
  Zúčastnili jsme se mezinárodní konference Inspirujme se … 2022 ... více »
 • 08.12.2022 | Pozvánka na konferenci
  Konzultační den NRL pro klinickou mykologii 31.1.2023, Praha ... více »
 • 01.12.2022 | Zpracování vzorků v roce 2022
  Termíny pro letošní zpracování vzorku včetně protokolů v Ostravě ... více »
 • 29.11.2022 | Výpadek Poradny HIV v Olomouci
  K 30.11. končí provoz poradny HIV na Krapkově ulici v Olomouci ... více »
 • 11.11.2022 | Evropský testovací týden HIV 2022
  Rozšířený provoz poraden HIV v Ostravě, Opavě, Olomouci a ve Zlíně v rámci Evropského testovacího týdne na HIV, syfilis a žloutenky B, C Neodkládejte testování a přijďte! ... více »
 • 12.10.2022 | Konference Životné podmienky a zdravie
  28. vedecko-odborná konferencie s medzinárodnou účasťou „Životné podmienky a zdravie“ ... více »
 • 11.10.2022 | Očkování proti Covid-19
  Očkovací centrum v Ostravě i Brně poskytuje základní očkování i obě posilovací dávky proti Covid-19. ... více »
 • 10.10.2022 | Poradna HIV
  Dne 11.10.2022 bude poradna HIV v Opavě uzavřena z provozních důvodů. Pokud nebude oznámeno jinak, poradna bude opět v provozu v úterý 18.10.2022. ... více »
 • 24.08.2022 | Poradna HIV v Opavě
  Dne 30.8.2022 bude poradna HIV v Opavě uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce infekčního oddělení. Poradna bude opět v provozu od úterý 6.9.2022 dočasně v pavilonu V, urologické ambulanci č.3. ... více »
 • 30.06.2022 | Intenzity dopravy
  Doporučený postup, když nelze od ŘSD získat oficiální intenzity dopravy ... více »
 • 29.06.2022 | Omezení provozu v Zlíně z důvodu rekonstrukce
  Z důvodu rekonstrukce prostor ve Zlíně bude v měsíci červenci 2022 omezený provoz pracoviště. ... více »
 • 16.06.2022 | Nová NRL
  Dne 22. 6. 2022 byla nově zřízena Národní referenční laboratoř pro mykologickou diagnostiku a vedením této laboratoře byl pověřen Mgr. Radim Dobiáš, Ph.D. ... více »
 • 13.06.2022 | Návrh novely nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
  Návrh novely nařízení vlády č. 272/2011 Sb. byl v souladu s Legislativními pravidly vlády dne 10.6.2022 vložen do elektronické knihovny pro uplatnění připomínek. ... více »
 • 27.05.2022 | Diagnostika viru opičích neštovic
  Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě provádí přímou diagnostiku viru opičích neštovic
 • 05.05.2022 | Ukončení stavu pandemické pohotovosti
  V souvislosti s ukončením stavu pandemické pohotovosti, o kterém rozhodla Poslanecká sněmovna ve středu 4. 5. 2022, se od 5. května ruší všechna dosavadní mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví. ... více »
 • 02.05.2022 | Omezení provozu v Ostravě
  V pondělí 16.5.2022 je z důvodu odstávky pitné vody pracoviště v Ostravě zavřeno. ... více »
 • 12.04.2022 | Naše planeta, naše zdraví
  Podporujeme akci Státního zdravotního ústavu na podporu Světového dne zdraví a Světového dne bez tabáku. ... více »
 • 07.04.2022 | Akce voda ze studny 2022
  Zjistěte kvalitu vody ze studny! ... více »
 • 06.04.2022 | Poradna HIV
  Spustili jsme nové webové stránky pro poradny HIV. ... více »
 • 31.01.2022 | Stanovení buněčné imunity (odezvy) proti SARS-CoV-2
  Jak interpretovat testy buněčné imunity proti SARS-CoV-2
 • 17.01.2022 | Omezení příjmu vzorků CHL ve Zlíně
  Dočasné omezení příjmu vzorků z důvodu rekonstrukce prostor ve Zlíně ... více »
 • 14.01.2022 | Zkoušení způsobilosti umělého osvětlení PT1 UO-22
  Ve dnech 17.-18. května 2022 pořádáme ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava další ročník zkoušek způsobilosti umělého osvětlení.
 • 10.01.2022 | Odběry na protilátky Covid pro samoplátce
  Termín odběrů pro stanovení protilátek proti SARS-CoV-2, Samoplátci ... více »
 • 06.01.2022 | Poradna HIV ve Zlíně
  Ve dnech 24.1. a 31.1. bude uzavřena poradna HIV ve Zlíně z důvodu rekonstrukce prostor. Pravidelný týdenní povoz poradny bude opět obnoven od pondělí 7.2. ... více »
 • 03.01.2022 | Očkování proti klíšťové encefalitidě u pojištěnců nad 50 let
  od 1. 1. 2022 vstoupila v účinnost novela zákona č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona 371/2021 Sb., která v § 30 rozšiřuje spektrum hrazeného očkování ... více »
 • 08.12.2021 | Garance letošních výsledků ze vzorků CHL
  Garantujeme zaslání výsledků do konce letošního roku 2021 pouze pro vzorky doručené... ... více »
 • 01.12.2021 | Účastnili jsme se konference HLUK 2021
  Aktivně jsme se účastnili 7. odborné konference HLUK 2021, snižování hlukových zátěží, která se konala 30.11.2021 v Praze. ... více »
 • 18.11.2021 | 18. listopad - Evropský antibiotický den
  Podporujeme 18. listopad jako „Evropský antibiotický den (EAAD)“ – den boje za zachování účinnosti antibiotik, která jsou vyhrazena pouze pro léčbu onemocnění způsobených bakteriemi. ... více »
 • 16.11.2021 | Evropský testovací týden HIV
  Rozšířený provoz poraden HIV v Ostravě, Opavě, Olomouci a ve Zlíně v rámci Evropského testovacího týdne na HIV, syfilis a žloutenky B, C Neodkládejte testování a přijďte! ... více »
 • 02.11.2021 | 100. akustický seminář byl úspěšný
  100. akustického semináře se zúčastnilo přes 100 odborníků ... více »
 • 12.10.2021 | Nejčastější dotazy k očkování proti covid-19
  Otázky a odpovědi ... více »
 • 07.10.2021 | 100. akustický seminář
  Společně s Českou akustickou společností pořádáme  jubilejní 100. akustický seminář. Seminář pod záštitou ministra zdravotnictví ČR Adama Vojtěcha se koná 19.10. - 21.10.2021 ve Znojmě. ... více »
 • 05.10.2021 | Metodický návod k větrání obytných místností
  Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo usměrnění k postupu orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) v problematice větrání obytných místností ve vztahu k prostoru významnému z hlediska pronikání hluku do vnitřního prostoru stavby. ... více »
 • 22.09.2021 | Nabídka zaměstnání
  Odborný pracovník v laboratorních metodách – biochemik a Lékař – mikrobiolog ... více »
 • 17.09.2021 | 100. akustický seminář
  Spolupořádáme 100. akustický seminář České akustické společnosti ... více »
 • 30.08.2021 | Srovnání účinnosti 7 antigenních testů určených pro samotestování na SARS-CoV-2 ze slin, ze stěru přední části nosu a z výtěru z nosohltanu.
  PDF version of the article
 • 10.08.2021 | Nabídka zaměstnání
  Zdravotní laborant - odd. molekulární biologie
 • 28.07.2021 | Protilátky po prodělané infekci poskytují dostatečnou a dlouhodobou ochranu proti onemocnění COVID-19
  Článek autorů - Zuzana Krátká, Václav Fejt, Radek Kučera, Tomáš Fürst, Hana Zelená
 • 02.06.2021 | Jsem PROočkovaný, mám PROTIlátky
  Když se spojí pro a proti. Reklamní kampaň očkování. ... více »
 • 01.06.2021 | Preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 prostřednictvím PCR testů
  Od 1.6. 2021 bude možné u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 prostřednictvím PCR testů ... více »
 • 01.06.2021 | Změny ve vydávání certifikátů
  Evropsky uznávané elektronické certifikáty na portále Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ... více »
 • 24.05.2021 | Veřejná soutěž na provozování bufetu v ZÚ Ostrava
  Zdravotní ústav vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na provozování bufetu v objektu Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. ... více »
 • 13.05.2021 | Tisková zpráva
  Zdravotní ústav v Ostravě odhalí i méně typické varianty koronaviru
 • 05.05.2021 | Prospektivní studie imunitní odpovědi proti SARS-CoV-2 u zaměstnanců ZÚ v Ostravě
  Cílem studie je zjistit protilátkovou a buněčnou imunitní odpověď po očkování proti SARS-CoV-2 nebo po prodělání této infekce, a to v časovém období 2 let ... více »
 • 05.05.2021 | Srovnání výsledků pěti antigenních testů s výsledky testů RT-PCR z výtěrů z nosohltanu a viability
  Závěrečná zpráva z druhé studie ... více »
 • 29.04.2021 | Vyšetření protilátek proti SARS-CoV-2 pro samoplátce
  ZÚ Ostrava nabízí vyšetření protilátek proti SARS-CoV-2 pro samoplátce. ... více »
 • 29.03.2021 | Nanopostřiky ve školách
  Odborníci z řad Zdravotního ústavu, Státního zdravotního ústavu, Ostravské univerzity a VŠB – TU Ostrava jednoznačně nedoporučují aplikaci nanopostřiků do předškolních a školních zařízení. K těmto aplikacím dochází masivně již více jak 7 let a staly se fenoménem obzvlášť v době pandemie. ... více »
 • 22.03.2021 | Minuta ticha za oběti pandemie
  Připojujeme se k výzvě Minuta ticha za oběti pandemie ... více »
 • 16.03.2021 | Přehled testování COVID-19 v laboratořích ZÚ Ostrava na území MSK
  Přehled testování na přítomnost COVID-19 v laboratořích ZÚ Ostrava na území MSK ... více »
 • 09.03.2021 | Doporučení NRL k měření hluku z dopravy v březnu 2021
  Aktuální informace od ŘSD ke změnám intenzit dopravy v souvislosti s probíhajícím lockdownem. ... více »
 • 22.01.2021 | Aktualizace Manuálu 2018
  Poslední aktuální verze metodiky ŘSD pro výpočet hluku z automobilové dopravy ... více »
 • 14.12.2020 | Antigenní testy pro veřejnost v Ostravě
  Od 18.12.2020 provádíme v Ostravě antigenní testy pro veřejnost. ... více »
 • 01.12.2020 | Výsledky studie antigenních testů
  Prezentace ... více »
 • 27.11.2020 | Nabíráme nové pacienty do ambulancí alergologie a imunologie
  Poskytujeme komplexní alergologickou, imunologickou a zároveň plicní péči na jednom pracovišti. ... více »
 • 18.11.2020 | 18. listopad - Evropský antibiotický den
  Připojujeme se k celoevropské kampani „Evropský antibiotický den“ (EAAD) za zachování účinnosti antibiotik, která jsou vyhrazena pouze pro léčbu onemocnění způsobených bakteriemi. ... více »
 • 13.10.2020 | Měření hluku z dopravy v ČR - podzim 2020
  Měření hluku z dopravy v souvislosti s pandemií COVID-19 v ČR - Nouzový stav podzim 2020 ... více »
 • 08.10.2020 | Testování COVID v Brně
  Testování pouze pro samoplátce! Provozní doba: úterý od 9:00-10:00 ... více »
 • 21.09.2020 | Otevření laboratoře BSL-3
  V sobotu 19.9.2020 proběhlo ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě slavnostní otevření laboratoře s vysokým stupněm zabezpečení (BSL-3). ... více »
 • 08.09.2020 | UV záření
  Jsme jediná laboratoř v ČR, která provádí akreditované měření UV záření. ... více »
 • 25.08.2020 | Měření hluku z dopravy v souvislosti s pandemií COVID-19 v ČR
  Na základě konzultace MZ, NRL a ŘSD lze od 1.9.2020 považovat provoz na veřejných pozemních komunikacích za normální z hlediska podmínek pro měření hluku z dopravy. ... více »
 • 21.07.2020 | Metodické usměrnění pro aplikaci metodiky ministerstva dopravy „Manuál 2018“
  Dodatek č.1 ... více »
 • 10.06.2020 | Jsme ZELENÁ FIRMA
  Cílem projektu Zelená firma® je ochrana životního prostředí a eliminace negativního dopadu lidských činností pomocí efektivního zabezpečení zpětného odběru a efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení. ... více »
 • 04.06.2020 | Měření hluku z dopravy v souvislosti s pandemií COVID-19 v ČR
  Po dohodě s MZ ČR vydává NRL toto souhrnné odborné stanovisko k otázce měření hluku z dopravy v souvislosti s pandemií COVID-19 v ČR ... více »
 • 19.05.2020 | Testování neutralizačních protilátek proti SARS-CoV-2
  ZÚ se sídlem v Ostravě obdržel povolení SÚJB k nakládání s virem SARS-CoV-2 a zahajuje testování neutralizačních protilátek proti SARS-CoV-2 metodou virusneutralizačního testu.
 • 04.05.2020 | Vyšetřování COVID-19 metodou PCR pro samoplátce
  Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě nově provádí vyšetření COVID-19 metodou PCR pro samoplátce. Odběr vzorku je nutno provést v níže uvedených odběrových místech. ... více »
 • 01.05.2020 | Studie - protilátky na Covid-19 ve vybraných městech MSK
  Zdravotní ústav v Ostravě se bude podílet na studii, která testuje protilátky na Covid-19 ve vybraných městech MSK. Zaregistrujte se včas a přijďte se zdarma otestovat našim mobilním týmem. https://testovani-protilatek.msk.cz/ ... více »
 • 27.04.2020 | Nové přístroje pro větší kapacity vystřených vzorků COVID19
  K navýšení počtu vyšetřených vzorků nám pomáhají také dva přístroje zapůjčené z FN Ostrava. I díky nim můžeme rychleji zpracovávat vzorky stěrů, které se odebírají pacientům na odběrových místech při podezření na nákazu koronavirem nebo v rámci předoperačních vyšetření. ... více »
 • 16.04.2020 | Metodické usměrnění
  Metodické usměrnění posuzování sportovních hřišť ... více »
 • 09.04.2020 | Stanoviska NRL
  Stanovisko NRL k otázce uvádění nejistot akustických výpočtů a k otázce měření hluku z dopravy za nouzového stavu. ... více »
 • 08.04.2020 | Rychlost testování
  V souvislosti s řadou nepřesností spojených s rychlostí provádění testů, které se v posledních dnech objevily v médiích, uvádíme informace na pravou míru. ... více »
 • 06.04.2020 | Dotazník COVID-19
  Lékařská fakulta Ostravské univerzity spustila dotazníkové šetření o vnímání současné situace související se šířením COVID-19 ... více »
 • 20.03.2020 | Rozšíření vyšetřování COVID-19
  Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě během jediného týdne rozšířil kapacitu vyšetřování na průkaz viru způsobujícího COVID-19 až na 450 vzorků denně. ... více »
 • 11.03.2020 | SOER 2020
  Stav životního prostředí v Evropě 2020 ... více »
 • 11.03.2020 | Novela přílohy III směrnice END
  Byla vydána novela přílohy č. III směrnice č. 2002/49/ES ... více »
 • 11.03.2020 | Hluk v Evropě 2020
  EEA vydala zprávu Hluk v Evropě - 2020 ... více »
 • 05.03.2020 | Možnosti testování na nový typ koronaviru SARS-CoV-2 (COVID-19)
  V souvislosti s rostoucím počtem dotazů k možnosti testování na nový typ koronaviru SARS-CoV-2 (COVID-19) uvádíme, že Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě je jednou z pověřených laboratoří, které provádí diagnostiku onemocnění. ... více »
 • 11.02.2020 | Nové požadavky na firmy a distributory nanomateriál.
  Od 1.1.2020 platí nové požadavky REACH v oblasti výroby a dovozu nanomateriálů ... více »
 • 31.01.2020 | KORONAVIRUS - aktuální informace
  Veškeré aktuální informace o koronaviru SARS-CoV-2 (COVID-19) ... více »
 • 23.01.2020 | Ocenění ESRI
  Obrázek webové prezentace SHM na ESRI konferenci ... více »
 • 09.01.2020 | Jaky byl seminář o odpadech?
  V prosinci se uskutečnil další „Seminář o odpadech“ určený pro zákazníky Zdravotního ústavu. ... více »
 • 06.01.2020 | Konzultační dny NRL pro komunální hluk
  Konzultační dny NRL pro komunální hluk se budou konat v Brně ve dnech 28.-29.1.2020. ... více »
 • 06.01.2020 | Stará hluková zátěž je dosud problém
  NRL publikovala v časopise Hygiena, ročník 64, číslo 4, 2019 odborný článek „Stará hluková zátěž je dosud problém“. ... více »
 • 06.01.2020 | NRL spolupracuje se vzdělávací firmou UžitečnéSemináře.CZ
  Problematika ochrany zdraví před hlukem v komunálním prostředí pro všechny, kteří v této oblasti začínají. ... více »
 • 18.11.2019 | 18. listopad - Evropský antibiotický den (EAAD)
  Připojujeme se k celoevropské kampani za omezení užívání antibiotik. ... více »
 • 14.11.2019 | Nepít je normální
  Ministerstvo zdravotnictví připravilo ve spolupráci s Českou televizí, Úřadem vlády ČR a VZP ČR tři edukační minipořady s tématikou rizik a škodlivosti konzumace alkoholu. ... více »
 • 08.11.2019 | Účast na 28. GIS ESRI konferenci
  Aktivně jsme se zúčastnili 28. GIS ESRI konference ... více »
 • 30.09.2019 | Metodické usměrnění pro aplikaci metodiky ministerstva dopravy „Manuál 2018“
  Dne 20.9.2019 vydalo MZ ČR metodické usměrnění pro aplikaci metodiky ministerstva dopravy „Manuál 2018“. ... více »
 • 22.07.2019 | Pevné telefonní linky ve Zlíně
  Dne 29.7.2019 se v naší pobočce ve Zlíne ruší pevné telefonní linky. Mobilní telefonní čísla zůstávají beze změn. ... více »
 • 16.07.2019 | SHM v San Diegu
  Screenshot mapové aplikace SHM 2017 v hlavní přednášce na ESRI konferenci v San Diegu ... více »
 • 13.06.2019 | Účast na Dni s INSPIRE
  Zúčastnili jsme se Dne s INSPIRE, který pořádala Česká informační agentura životního prostředí ... více »
 • 28.05.2019 | EEA Noise Workshop
  Aktivně jsme se účastnili Noise NRC Workshop, který pořádala Evropská agentura životního prostředí (EEA) v Kodani. ... více »
 • 28.05.2019 | Účast na 98. akustickém semináři
  Pracovníci NRL se zúčastnili 28. akustického semináře České akustické společnosti ... více »
 • 02.05.2019 | Informace pro zákazníky
  Vzhledem ke státnímu svátku dne 8.5.2019 jsou vzorky odpadních vod v týdnu od 6.5. – 12.5.2019 přijímány ke zpracování do laboratoře jen 9.5. a 10.5. do 10.00 hodin. ... více »
 • 24.04.2019 | Článek v časopise ArcRevue
  V čísle 1+2/2019 časopisu ArcRevue vyšel článek o nové mapové aplikaci Strategické hlukové mapy 2017 ... více »
 • 23.04.2019 | Pylový monitoring
  Nově v sekci Pylová informační služba zveřejňujeme výsledky obsahu pylů a alergenů v ovzduší z našich pylových hlásek v Ostravě a Jihlavě.
 • 19.03.2019 | Modré světlo negativně ovlivňuje kvalitu spánku, odborníci doporučují dodržovat pravidla spánkové hygieny - tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví
  http://www.mzcr.cz/dokumenty/modre-svetlo-negativne-ovlivnuje-kvalitu-spankuodbornici-doporucuji-dodrzovat-_16949_1.html ... více »
 • 18.03.2019 | Výskyt spalniček a možnosti laboratorního vyšetření
  Informace k epidemii spalniček ... více »
 • 26.02.2019 | Pečujte o své zdraví
  Prohlédněte si minisérii pořadů Ministerstva zdravotnictví ... více »
 • 21.02.2019 | Doporučení pro vyšetřování protilátek proti potravinovým antigenům
  Dokument ke stažení ... více »
 • 19.02.2019 | O hluku ve Studiu 6
  Odpovědi na otázky ohledně SHM 19.2.2019 pro Studio 6 ČT ... více »
 • 15.02.2019 | O hluku v Dobrém ránu
  13.2.2019 jsme si povídali o hluku v pořadu Dobré ráno České televize. ... více »
 • 12.02.2019 | Hlukové mapy 2017
  Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo na svém geoportálu novou mapovou aplikaci pro prezentaci výsledků 3. kola strategických hlukových map.
 • 12.02.2019 | Hlukové mapy 2017
  Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo na svém geoportálu novou mapovou aplikaci pro prezentaci výsledků 3. kola strategických hlukových map. ... více »
 • 31.01.2019 | Konzultační dny NRL
  Ve dnech 29.1.2019 - 30.1.2019 proběhly v Brně konzultační dny NRL pro komunální hluk ... více »
 • 25.01.2019 | Tiché oblasti ve volné krajině
  Dne 23.1.2019 se pracovníci NRL zúčastnili jednání pracovní skupiny MŽP ... více »
 • 25.01.2019 | Vyhláška č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapování
  Dne 20.prosince 2018 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena vyhláška č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapování ... více »
 • 04.12.2018 | Novela nařízení vlády č. 241/2018 Sb.
  Novela nařízení vlády č. 241/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ... více »
 • 04.12.2018 | Účast na VIII. česko-slovenské dopravní konferenci Doprava, zdraví a životní prostředí
  Aktivně jsme se zúčastnili VIII. česko-slovenské dopravní konference Doprava, zdraví a životní prostředí ... více »
 • 26.11.2018 | Záchyt bakteriálních kmenů se získanou rezistencí stoupá
  Od roku 2014 se v klinickém materiálu začaly nově objevovat kmeny bakterií se získanou rezistencí k rezervním antibiotikům ... více »
 • 15.11.2018 | Papučový den - předání šeku
  Charitativní akce Papučový den na Zdravotním ústavu vynesl 12.462 Kč ... více »
 • 15.11.2018 | Odborné přednášky pro UžitečnéSemináře.CZ
  NRL se aktivně účastní seminářů Problematika hluku v komunálním prostředí ... více »
 • 12.11.2018 | Účast na 27. GIS ESRI konferenci
  Aktivně jsme se zúčastnili 27. GIS ESRI konference v Praze ... více »
 • 12.11.2018 | Školení pracovníků magistrátu
  Školení pracovníků Magistrátu města Kladna ... více »
 • 12.11.2018 | Účast na 97. akustickém semináři
  Pracovníci NRL se zúčastnili 27. akustického semináře České akustické společnosti ... více »
 • 26.10.2018 | Evropský antibiotický den (EAAD)
  Evropský antibiotický den je celoevropská kampaň za omezení užívání antibiotik v situacích, kdy to není nezbytné, například u virových infekcí, jako jsou běžná nachlazení a chřipka. Cílem je také podpořit otevřenou spolupráci pacienta s lékařem. EAAD připadá každoročně na 18. listopadu a jeho příprava je již od roku 2008 koordinována Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí. ... více »
 • 05.10.2018 | Účast na konferenci Životné podmienky a zdravie
  Aktivně jsme se zúčastnili mezinárodní konference Životné podmienky a zdravie ... více »
 • 05.10.2018 | Účast na konferenci Hluk 2018
  Aktivně jsme se zúčastnili konference Hluk 2018. ... více »
 • 05.10.2018 | Akustická kamera v České televizi
  Akustická kamera byla představena v pořadu Dobré ráno v České televizi. ... více »
 • 04.10.2018 | „Papučový den“ ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě
  V pondělí 8. října 2018 zaměstnanci Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě podpoří kampaň pro mobilního hospice „Papučový den“. ... více »
 • 02.10.2018 | Diagnostika západonilské horečky
  NRL pro arboviry provádí laboratorní diagnostiku západonilské horečky ... více »
 • 02.10.2018 | NRL pro komunální hluk v České televizi
  Pavel Junek z NRL pro komunální hluk v Dobrém ránu České televize dne 1.10.2018 ... více »
 • 13.09.2018 | Varování - syntetické kanabinoidy
  syntetické kanabinoidy v Ostravě ... více »
 • 07.09.2018 | ZÚ v časopise TÉMA
  Přečtěte si článek o Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě z lifestylového magazínu TÉMA ... více »
 • 05.09.2018 | Vyšla novela technické normy
  V září 2018 vyšla novena ČSN ISO 1996-2:2018. ... více »
 • 30.08.2018 | Nový metodický návod pro Akční plány
  Byl aktualizován metodický návod pro zpracování Akčních plánů MNAP-MZ-2018 ... více »
 • 20.08.2018 | Nabídka měření
  Měření veřejného osvětlení
  Posouzení denního osvětlení a proslunění ... více »
 • 15.08.2018 | Echinokok (tasemnice liščí)
  Vzhledem k častým dotazům v souvislosti se zprávami o výskytu echinokokózy (tasemnice liščí) na severní Moravě informujeme o možnosti sérologického vyšetření tohoto závažného onemocnění. ... více »
 • 27.07.2018 | Ministr zdravotnictví navštívil naše pracoviště v Ostravě
  26.7.2018 navštívil ostravské pracoviště Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ministr si prohlédl kvalitně vybavené klinické i hygienické laboratoře. ... více »
 • 23.07.2018 | Úprava ceny očkovacích látek
  Z důvodu úpravy cen očkovacích látek u výrobců i dodavatelů, musí dojít k úpravě cen i v ZÚ Ostrava. Zvýšení cen se projeví u většiny očkovacích látek, menší část cen zůstane beze změn. Platnost nového ceníku je od 25. července 2018 případně od spotřebování původních dodávek. Nové ceny jsou již uvedeny v ceníku očkování. ... více »
 • 20.07.2018 | Předseda vlády navštívil naše pracoviště v Ostravě
  Špičkové laboratorní vybavení, exkluzivita poskytovaných služeb a v neposlední řadě vysoce odborný personál, to byly hlavní důvody proč premiér Andrej Babiš při své cestě do Ostravy dne 19.7.2018 navštívil pracoviště Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. ... více »
 • 19.06.2018 | Virus západonilské horečky u komárů v České republice
 • 15.06.2018 | Stěhování NRL
  V týdnu 18. – 22.6.2018 bude probíhat stěhování Národní referenční laboratoře pro komunální hluk ... více »
 • 13.06.2018 | Stěhujeme se !
  Naše NRL se stěhuje. Nová adresa je Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí. ... více »
 • 25.05.2018 | Účast na 96. akustickém semináři
  Aktivně jsme se zúčastnili 96. akustického semináře ... více »
 • 17.05.2018 | Nové vyšetření stolice na parazity metodou PCR
  Leták ke stažení
 • 10.04.2018 | Změna v diagnostice enteropatogenních E. coli
  Rádi bychom Vás tímto informovali, že v rámci zkvalitňování našich služeb jsou od 1. dubna 2018 typovány pro průkaz enteropatogenních sérotypů všechny kmeny Escherichia coli izolované v rámci bakteriologického kultivačního vyšetření u dětí do 5 let věku včetně. ... více »
 • 15.03.2018 | Odborné doporučení NRL
  Odborné doporučení NRL pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí ... více »
 • 27.02.2018 | Testujeme akrylamid v potravinách
  Od 11. dubna 2018, dle nařízení komise EU, musí všichni provozovatelé potravinářských podniků zajistit povinná opatření ke snížení akrylamidu v potravinách.
 • 18.01.2018 | Ocenění FNO
  Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě se stal vítězem ve vyhodnocení nejlepších zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava v kategorii „Externí spolupracující organizace“ pro rok 2017. ... více »
 • 26.10.2017 | Nový metodický návod
  20.10.2017 vešel v platnost nový metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí. ... více »
 • 26.10.2017 | Účast na 95. akustickém semináři
  Aktivně jsme se zúčastnili 95. akustického semináře v Horní Cerekvi. ... více »
 • 17.08.2017 | Jsme výzkumná organizace
  Rozhodnutím MŠMT jsme od 11.8.2017 zapsáni mezi výzkumné organizace. ... více »
 • 01.08.2017 | Plicní ambulance v Ostravě
  Otevřeli jsme novou plicní ambulanci ... více »
 • 10.07.2017 | POZOR – OČKOVÁNÍ PROTI VH A+VHB
  Kombinovaná očkovací látka proti VH A + VH B je již k dispozici ... více »
 • 05.06.2017 | Obáváte se parazitů?
  Nepodléhejte panice z inzerátů, nechejte se vyšetřit! ... více »
 • 15.05.2017 | Mobilní testování HIV v Novém jičíně
  Přijďte se anonymně a bezplatně otestovat! 23.5.2017 13:00-17:00 - Obchodní galerie Tabačka ... více »
 • 27.04.2017 | Laboratorní diagnostika spalniček
  Od března 2017 je zaznamenán vyšší výskyt onemocnění spalničkami v Moravskoslezském kraji. Oddělení virologie provádí laboratorní diagnostiku tohoto infekčního onemocnění. ... více »
 • 19.04.2017 | Mytí rukou – proč, kdy a jak?
  Státní zdravotní ústav vyhlašuje soutěž pro děti předškolního a školního věku z celé Ćeské republiky pod názvem: „ MYTÍ RUKOU – PROČ, KDY A JAK? ... více »
 • 19.04.2017 | Kampaň prevence kouření hravě - SOUTĚŽ
  V rámci Světového dne bez tabáku vyhlašuje Státní zdravotní ústav soutěž o nejlepší tematické video rozdělené dle cílové skupiny pro I. a II. st. ZŠ. ... více »
 • 19.04.2017 | MALDI Biotyper – MBT SMART: urychlení a zkvalitnění diagnostiky mikroorganismů
  Ostravská bakteriologická laboratoř jako první v ČR diagnostikuje bakterie metodou MALDI-TOF na novém přístroji MALDI Biotyper SMART.
 • 16.03.2017 | Nové možnosti diagnostiky Clostridium difficile
  Rádi bychom Vás informovali o nové možnosti laboratorní diagnostiky toxinů Clostridium difficile metodou PCR (polymerázové řetězové reakce). ... více »
 • 19.01.2017 | Entamoeba histolytica
  Záchyt nebezpečného původce střevní a extraintestinální amébózy. ... více »
 • 16.12.2016 | Nový článek
  Infekce kloubních náhrad a doporučovaná mikrobiologická vyšetření
 • 12.12.2016 | Dílčí výsledky projektu
  Výstupy z řešení problematiky metanu a oxidu uhličitého v půdním vzduchu ve vazbě na stará důlní díla ... více »
 • 25.11.2016 | QuantiFERON-TB Gold Plus – Nová verze testu
  Zavádíme vyšetření Quantiferonového testu pomocí nové inovované soupravy nazvané QFT-Plus
 • 10.11.2016 | Článek v časopise Hygiena
  Korekce na odraz zvuku od fasád budov s chráněným venkovním prostorem staveb ... více »
 • 10.11.2016 | Účast na 25. GIS ESRI konferenci
  Aktivně jsme se zúčastnili 25. GIS ESRI konference ... více »
 • 03.11.2016 | Vyšetření olympioniků na Zika virus
  Bezplatné vyšetření účastníků olympijských a paralympijských her 2016 v Rio de Janeiro bude probíhat do konce listopadu 2016. ... více »
 • 01.11.2016 | Prezentace měřícího vozu
  Ve dnech 4.-5.11.2016 bude měřící vůz ZÚ přistaven u Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic, kde společně s kolegy z ostravské pobočky ČHMÚ bude veřejnost blíže seznámena s problematikou ovzduší. ... více »
 • 25.10.2016 | Světový den diabetu
  V rámci kampaně Světový den diabetu (14. listopad) pořádá Státní zdravotní ústav a jeho dislokovaná pracoviště preventivní akce v celé ČR ... více »
 • 20.10.2016 | Účast na 93. akustickém semináři
  Účast na 93. akustickém semináři ... více »
 • 14.10.2016 | Článek v časopise ArcRevue
  V čísle 2/2016 časopisu ArcRevue vyšel článek o mapové aplikaci Strategické hlukové mapy 2012 ... více »
 • 23.09.2016 | Ocenění
  Laboratoř bakteriologie Ostrava obdržela Cenu Zlatého stafylokoka za rok 2016. ... více »
 • 14.09.2016 | Pochod proti Alzheimerově chorobě
  Udělejte něco pro své zdraví, rozpohybujte své tělo a účastněte se aktivit připravovaných ve městech v rámci Světového dne boje proti Alzheimerově nemoci! ... více »
 • 31.08.2016 | Propagační video
  Fyziologie a psychologie práce
 • 26.08.2016 | Mapa výskytu viru Zika ve světě
  Aktuální informace o výskytu viru Zika ve světě na webu ECDC (Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí)
 • 27.07.2016 | Měření kvality vody ke koupání
  Měření kvality vody ke koupání - reportáž televize POLAR.
 • 19.07.2016 | Parky v pohybu
  Státní zdravotní ústav ve spolupráci s Katedrou rekreologie FTK UPOL za podpory Ministerstva zdravotnictví proto vyhlašuje celorepublikovou výzvu PARKY V POHYBU! ... více »
 • 13.07.2016 | Novela NV č. 272/2011 Sb.
  Novela nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ... více »
 • 31.05.2016 | Vypořádání připomínek veřejnosti k novele NV č. 272/2011 Sb.
  Stanovisko MZ k návrhům a připomínkám podaných veřejností v souvislosti s novelou NV 272/2011 Sb. ... více »
 • 31.05.2016 | Odborné doporučení pro regulaci expozice hluku z produkce hudby
  Odborné doporučení pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru ... více »
 • 31.05.2016 | Metodické usměrnění pro § 77 zákona č.258/2000 Sb.
  Metodické usměrnění pro postup orgánů státní správy při aplikaci § 77 zákona č.258/2000 Sb. ... více »
 • 31.05.2016 | Účast na 92. akustickém semináři
  Pracovníci NRL se zúčastnili 92. akustického semináře ... více »
 • 27.05.2016 | Vyšetřování protilátek proti kravskému mléku
  Doporučení české i evropské společnosti alergologie a klinické imunologie pro vyšetřování protilátek proti kravskému mléku
 • 03.05.2016 | Nový portál SHM
  Byl zveřejněn nový portál SHM a mapová aplikace, která zobrazuje přehledně výsledky 2.kola SHM. ... více »
 • 26.04.2016 | Méně solit
  Prostudujte si výzvu hlavního hygienika a zaregistrujte se v projektu Méně solit.
 • 26.04.2016 | Prezentační video
  Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 2016
 • 12.04.2016 | AKTUALIZOVÁNO - Informace k možnostem diagnostiky viru Zika v NRL pro arboviry
  Diagnostika zika viru na ZÚ
 • 06.04.2016 | Měření a validace čistých prostor
  Od 1. dubna jsme nově akreditovaní ČIA pro měření a validaci čistých prostor a zón. ... více »
 • 04.04.2016 | Nová vyšetření pro revmatology
  MCV, RA33, DFS-70 (v rámci ENA typizace)
 • 04.04.2016 | Převařování pitné vody za nestandardních situací
  Je-li voda nezakalená a senzoricky přijatelná (barva, pach chuť), je možné následující postup považovat za dostatečný ... více »
 • 17.03.2016 | Materiály ze seminářů fyziologie práce
  Stáhněte si materiály ze seminářů - Novinky ve fyziologii práce (NRL pro fyziologii práce) v Ostravě (1.3.2016) a Novém Jičíně (15.3.2016) ... více »
 • 10.02.2016 | Žádanka vyšetření na virus Zika
  Žádáme lékaře indikující vyšetření na virus Zika o vyplnění této žádanky
 • 04.02.2016 | ZIKA Otázky a odpovědi
  Co v současnosti víme o onemocnění Zika
 • 01.02.2016 | Poradna HIV vedená lékařem
  Od 1.2.2016 pracuje v poradně HIV AIDS na ZÚ Ostrava MUDr. Michaela Cachová (specializace: infekční lékařství), která bude pravidelně alternovat se současnými zaměstnanci. Jedná se o významné zkvalitnění služeb anonymního testování a poradenství HIV AIDS pro veřejnost. ... více »
 • 28.01.2016 | Virus ZIKA
  Hlavním tuzemským centrem pro diagnostiku viru Zika v České republice je Národní referenční laboratoř pro arboviry, která je součástí Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. ... více »
 • 08.01.2016 | Mapy podílů zdrojů znečištění ovzduší v MS kraji
  výstup z projektu „Aktualizace a digitalizace databáze emisí REZZO I až IV za účelem zjištění podílů jednotlivých zdrojů na imisní situaci v Moravskoslezském kraji“ , CZ.1.02/2.1.00/11.13405. ... více »
 • 05.11.2015 | Mapování přírodních ohnisek zoonóz přenosných na člověka v ČR
  prohlédněte si výsledky projekt IGA MZ ČR
 • 21.10.2015 | Norovirové gastroenteritidy
  Noroviry jsou jedny z nejčastějších vyvolavatelů virových gastroenteritid...
 • 16.09.2015 | Účast na 91. akustickém semináři
  Pracovníci NRL se zúčastnili 91. akustického semináře ... více »
 • 11.09.2015 | Determinace cerkárií vyloučených z plžů v koupací oblasti Brušperk
  Ve dnech 13.8. a 17.8.2015 provedla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje kontrolu jakosti vody ve vodní nádrži Brušperk včetně ověření výskytu plžů v nádrži.
 • 09.09.2015 | HIV/AIDS poradna nově v Olomouci
  Dne 7. září 2015 zahájila činnost poradna HIV/AIDS v Olomouci. Nabízí bezplatné a anonymní testování, vystavení certifikátu, poradnu prevence HIV/AIDS. ... více »
 • 28.08.2015 | Akceptujeme platby platebními kartami
  Nově můžete na pokladně v Ostravě za poskytované služby zaplatit platební kartou. ... více »
 • 23.07.2015 | HIV/AIDS poradna nově v Brně
  Od 1. srpna 2015 bude zahájen provoz nové HIV/AIDS poradny v Brně. Poradna vznikla ve spolupráci Státního zdravotního ústavu se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě a bude v provozu každé úterý od 13:00 do 17:00 a v pátek od 7:00 do 11:00 na adrese Gorkého 6, Brno 602 01 v prvním patře budovy Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. ... více »
 • 21.05.2015 | Účast na 90. akustickém semináři
  Pracovníci NRL se zúčastnili 90. akustického semináře. Na něm prezentovali připravované změny hlukové legislativy a novou akustickou kameru. ... více »
 • 15.05.2015 | Vybavení NRL pro komunální hluk novou moderní technikou
  Na NRL pro komunální hluk byl v roce 2014 úspěšně dokončen projekt Modernizace národní referenční laboratoře pro komunální hluk, který byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. ... více »
 • 15.05.2015 | Strategické hlukové mapy Silnic 2012
  NRL v roce 2012 - 2013 prováděla výpočty Strategických hlukových map silnic 7 krajů ČR. Výsledky byly předány Ministerstvu zdravotnictví, které po dokončení výpočtů všech částí SHM zajistí jejich zveřejnění. ... více »
 • 12.05.2015 | Strategické hlukové mapování

  Strategické hlukové mapy

  15.5.2015, aktualizace: 12.11.2018, 11.3.2020, 23.3.2023
  NRL zpracovává na základě směrnice EU 2002/49/ES Strategické hlukové mapy. V letech 2015 – 2023 bylo dokončeno zpracování 4. kola SHM.
  ... více »
 • 11.05.2015 | Identifikace zdrojů hluku

  Identifikace zdrojů hluku

  11.5.2015
  NRL pro komunální hluk pořídila zařízení pro identifikaci zdrojů hluku – akustickou kameru. Pomocí ní je možné určit hlavní zdroje zvuku v měřené situaci (areál podniku, strojní zařízení, …) a tak pomoci v řešení akustických problémů
  ... více »
 • 11.02.2015 | Výsledky Sérologického přehledu 2013 v ČR
  Z pověření MZ ČR jsme byli v roce 2013 pověřeni realizací studie „Víceúčelový sérologický přehled protilátek“ proti vybraným infekcím: spalničky, příušnice, virová hepatitida B a dávivý kašel. V lednu 2015 byly publikovány výsledky této studie. ... více »
 • 15.01.2015 | Kvantitativní stanovení obsahu azbestu
  Jsme první akreditovaná laboratoř v České republice, která zavedla metodu kvantitativního stanovení azbestu v nerostných surovinách! ... více »
 • 05.12.2014 | Olověné rozvody pitné vody – dotace MMR
  Využijte služeb našich akreditovaných laboratoří pro podklady k podání zádosti ... více »
 • 07.11.2014 | Průkaz shigatoxinů
  Nově nabízíme průkaz genů pro shiga toxiny 1 a 2 u kmenů Escherichia coli ... více »
 • 14.10.2014 | Ebola 2014
  Co je to Ebola, jak se přenáší, klinické příznaky a léčba... Ilustrační obrázek: filovirus (Marburg), transmisní elektronová mikroskopie, zvětšení 25 000x, Ivana Vidličková ZÚ Ostrava 2011 ... více »
 • 11.09.2014 | EBOLA
  Upozornění pro zahraniční studenty po příjezdu ze západní Afriky a Konga, z oblastí výskytu horečky způsobené virem EBOLA / Notification for foreign students upon coming from west Africa and Congo, from areas stricken by fevers caused by the EBOLA virus ... více »
 • 25.07.2014 | EMG (screening)
  Nově nabízíme screeningové EMG vyšetření u pracovníků v riziku vibrací a lokální svalové zátěže rukou v rozsahu stanovení distální motorické latence středových nervů, více... ... více »
 • 28.05.2014 | Nabídka oddělení parazitologie a lékařské zoologie lékařům
  Nabízíme konzultace pro pacienty, kteří přicházejí do ordinací s výsledky vyšetření na biorezonančních přístrojích ... více »
 • 26.05.2014 | Rozšíření metod pro testování biocidní účinnosti dezinfekčních přípravků
  Od listopadu 2013 došlo na ZU Ostrava k rozšíření nabídky testování cidního účinku dezinfekčních přípravků. Nově kromě stanovení baktericidní aktivity provádíme stanovení virucidní a mykobaktericidní aktivity dezinfekčních přípravků. Metody jsou akreditovány ČIA dle CSN EN ISO/IEC 17025. ... více »
 • 07.01.2014 | Monitoring ovzduší
  Zahájení nové etapy monitorování ovzduší v Ostravě ... více »
 • 18.12.2013 | Zpravodaj CKL
  Vyšlo nové číslo zpravodaje Centra klinických laboratoří č. 2/2013. ... více »
 • 12.12.2013 | Olověné rozvody pitné vody – dotace MMR
  Využjite možnost dotací z MMR pro obnovu olověných rozvodů pitné vody ... více »
 • 17.06.2013 | Zpravodaj CKL
  Vyšlo nové číslo zpravodaje Centra klinických laboratoří č. 1/2013. ... více »
 • 12.04.2013 | Informace o tasemnici
  Taenia saginata, Tasemnice bezbranná se vyskytuje kosmopolitně a dorůstá obvykle 3 – 10 metrů délky, hlavička tasemnice je vybavena 4mi přísavkami, prostřednictvím kterých drží v tenkém ... více »
 • 27.03.2013 | Nový dokument
  Pověření vedoucího NRL pro měření a posuzování hluku ... více »
 • 03.01.2013 | Podpora oprav domovních olověných rozvodů pitné vody!!!
  Využijte poslední možnost získání dotace. ... více »
 • 05.12.2012 | Víceúčelový sérologický přehled 2013
  V průběhu roku 2013 bude ve spolupráci s praktickými lékaři pro děti a dorost a praktickými lékaři pro dospělé proveden víceúčelový sérologický přehled protilátek proti spalničkám, příušnicím, virové hepatitidě B a pertusi.
 • 27.09.2012 | Stanovení obsahu metanolu v alkoholických nápojích
  Centrum hygienických laboratoří provádí na svých pracovištích stanovení metanolu v alkoholických nápojích a má tyto analýzy akreditované ČIA, o.p.s., Praha. ... více »
 • 14.09.2012 | Diagnostika hantavirových infekcí v ZÚ Ostrava
  Virologické oddělení CKL ZÚ Ostrava provádí laboratorní diagnostiku hantavirových infekcí. ... více »
 • 14.09.2012 | Vyšetření infekčnosti klíšťat
  Oddělení molekulární biologie ZÚ Ostrava je schopno vyšetřit klíště na přítomnost DNA ... více »
 • 31.05.2012 | AZBEST
  Naše akreditovaná laboratoř se úspěšně jako jediná z východní Evropy zúčastnila prvého kola mezinárodních ... více »
 • 25.04.2012 | Nový zákon o hluku
  Ministr zdravotnictví na tiskové konferenci konané dne 17.4.2012 uvedl návrh věcného záměru Zákona o ochraně veřejného zdraví před hlukem a řízení hluku v komunálním prostředí (Zákon o hluku). ... více »
 • 10.04.2012 | Diagnostika urogenitálních mykoplazmat
  Bakterie mykoplazmata jsou nejmenší volně žijící organismy. Nemají buněčnou stěnu, a tudíž jsou přirozeně odolné vůči působení beta-laktámových antibiotik. Mají extrémně malý genom. Jsou náročné na podmínky ... více »
 • 10.04.2012 | Nová PCR diagnostika – průkaz DNA Toxoplasma gondii
  Toxoplasma gondii je intracelulární, kosmopolitně rozšířený prvok skupiny Apicomplexa, jehož definitivním hostitelem jsou kočkovité šelmy. V jejich střevě dochází k sexuální fázi životního cyklu parazita za vzniku oocyst. ... více »
 • 10.04.2012 | Nová PCR diagnostika - průkaz RNA HEV
  Virus hepatitidy E (HEV) je řazen do čeledi Hepeviriae jako samostatný rod. Virus hepatitidy typu E je morfologicky charakterizován jako neobalená dvacetistěnná kapsida o průměru 27-34 nm. Genom se skládá z jednovláknité RNA o délce 7500bází, která kóduje 3 otevřené čtecí rámce. ... více »
 • 10.04.2012 | Azbest
  Laboratoře Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě se zabývají problematikou azbestu a dalších minerálních vláken. Laboratoře provádějí odběry vzorků ovzduší ve vnitřním i pracovním prostředí a stanovují počet azbestových a ostatních minerálních vláken. ... více »
 • 29.02.2012 | Biologické expoziční testy – hrazeny zaměstnavatelem!
  Dne 1. dubna začne platit zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Od tohoto data bude (dle § 58) veškerou pracovně lékařskou péči hradit zaměstnavatel. ... více »
 • 28.12.2011 | Zpravodaj CKL
  Vyšlo nové číslo zpravodaje CKL č. 3/2011 ... více »
 • 24.10.2011 | Nové nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
  Od 1.11.2011 vstupuje v platnost nové nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které nahrazuje nařízení vlády č.148/2006 Sb. Text nového nařízení vlády najdete v oddíle "Hluková legislativa". ... více »
 • 29.08.2011 | Novela nařízení vlády č.148/2006 Sb. – bouře ve sklenici vody
  Novela nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které schválila vláda ve středu 24. 8. 2011, vzedmula novou vlnu odporu tzv. protihlukových aktivistů a různých právních servisů. ... více »
 • 14.07.2011 | Nová PCR diagnostika – průkaz DNA leptospir
  Leptospiróza je zoonotické onemocnění vyvolané patogenními kmeny Leptospira sp. Častými projevy jsou aseptické meningitidy a ikterická forma, jejíž nejzávažnější podobou je tzv. Weilova choroba, která může dosahovat až 15% mortality. ... více »
 • 16.06.2011 | Píše se o nás v tisku ...
  Dne 15.6.2011 byl na serveru aktualne.centrum.cz uveřejněn článek "Hluk z Mittalu budí lidi ze spaní, soud tomu nevěří". Jde o soudní spor, ve kterém jsou zpochybňována již dvě nezávislá měření. Podrobnosti naleznete v článku ... více »
 • 10.06.2011 | Zvyšuje změna metodiky měření hygienické limity hluku?
  V souvislosti s novelou mezinárodní technické normy ČSN ISO 1996-2:2009 a následným vydáním metodického návodu Ministerstva zdravotnictví č.j. 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010 pro hodnocení hluku v chráněném prostoru staveb se opět zvedla vlna alarmistického odporu ... více »
 • 01.04.2011 | Zátěž obyvatelstva ČR hlukem ze silniční dopravy
  Při rozhodování o stanovení společensky únosné míry zdravotních rizik expozice obyvatelstva hlukem v komunálním prostředí a možnostech regulace resp. snížení této expozice je nezbytné vzít v úvahu její stávající stav. ... více »
 • 30.03.2011 | Zdravotní dozor a strategické hlukové plánování
  V probíhající diskusi týkající se návrhu nového nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací je patrné, že laické i odborné veřejností často činí problém rozlišit oblast uplatnění postupů operativního zdravotního dozoru a oblast uplatnění strategického hlukového plánování. Dochází tak k nedorozumění, kdy je snaha používat principy jednoho přístupu v oblasti druhého a naopak. ... více »
 • 21.03.2011 | Legislativní plán vlády na léta 2011-2014 – hluková legislativa
  Dle plánu legislativních prací vlády na rok 2011, který byl schválen usnesením vlády ze dne 26.1.2011 č.69, je pod poř.č.12 úkolů Ministerstva zdravotnictví zařazen bod „Návrh nařízení vlády o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“ a pod poř. č. 17 „Věcný záměr zákona o ochraně zdraví před hlukem a řízení hluku v komunálním prostředí (zákon o hluku)“. Viz příloha 1. ... více »
 • 18.02.2011 | Hygienické limity hluku a realita
  V reakcích na návrh Ministerstva zdravotnictví upravit realisticky hodnoty hygienických limitů hluku z dopravy v chráněném venkovním prostoru staveb, trvá laická veřejnost, různé aktivistické a ekologické organizace i veřejný ochránce práv na požadavku striktního dodržování stávajících hodnot těchto limitů. ... více »
 • 30.01.2011 | Návrh změn nařízení vlády č.148/2006 Sb.
  V souvislosti s návrhem změn nařízení vlády č.148/2006Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací bude NRL publikovat některé podkladové resp. doprovodné materiály tak, aby přispěla k uklidnění poněkud napjaté atmosféry, která vznikla především jako důsledek nedostatečné informovanosti veřejností. ... více »
 • 07.12.2010 | Metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb
  Ministerstvo zdravotnictví - Hlavní hygienik ČR vydal s platností k 1.11.2010 metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb. Tento návod reaguje na některá ustanovení ČSN ISO 1996-2:2009. ... více »
 • 07.12.2010 | Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 15.11.2010
  Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 15.11.2010 tiskovou zprávu ohledně návrhu novely nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. ... více »
 • 07.04.2009 | Články o problematice hluku větrných elektráren
  Na stránkách www.zupu.cz jsou k dispozici nové články od Ing. Aleše Jirásky o problematice hluku větrných elektráren: ... více »
 • 12.03.2007 | Nový metodický návod
  Dne 13.10.2008 schválil Hlavní hygienik ČR MUDr. Michael Vít, PhD. obecný rámec postupu orgánů ochrany veřejného zdraví k hodnocení výpočtových akustických studií vypracovaných pro účely ochrany veřejného zdraví před hlukem ... více »
 • 04.07.2006 | Konference - Strategická hluková mapa v podmínkách České republiky
  Úvodní slovo zástupců ministerstva zdravotnictví na konferenci "Strategická hluková mapa v podmínkách České republiky" konané dne 27.6.2006 v Praze. ... více »
 • 07.09.2005 | Stanovisko, jak posuzovat veřejná parkoviště
  Na základě žádosti o stanovisko, jak posuzovat veřejná parkoviště, zda na ně pohlížet jako na stacionární zdroj hluku, či součást místní komunikace, prostudovali pracovníci NRL novou související legislativu. Na jejím základě NRL vydala odborné stanovisko. ... více »
 • 31.10.2003 | Stará hluková zátěž
  Stanovisko NRL ... více »
 • 31.10.2003 | Korekce na hluk z dopravy
  Korekce na hluk z dopravy ... více »
 • 25.07.2003 | Dráhy
  Výklad ke stanovení limitních hodnot ... více »
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava, tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz, Datová schránka: pubj9r8,
Bankovní spojení: č.ú. 3235761/0710, IČ: 71009396, DIČ: CZ71009396