Zeminy, sedimenty

  • stanovení široké škály anorganických a organických parametrů v půdách a sedimentech
  • analýzy kontaminovaných půd (havárie)
  • akreditované vzorkování

Služby
hygienických laboratoří
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8