Pasivní vzorkování

  • odběr vzorků vod pomocí pasivních vzorkovačů (SPMD, DGT, POCIS, keramické dozimetry)
  • stanovení POP látek, kovů, polárních pesticidů a farmak z pasivních vzorkovačů
  • akreditované vzorkování

Kontaktujte nás
Služby
hygienických laboratoří
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8