Odběry krve samoplátci - Ostrava

Adresa:
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Umístění:
1. patro místnost č. 127 - Ambulance MUDr. Vítězslav Novák, sestra Lenka Pchálková,  - tel.: 596 200 157

Popis služby:
Odběry krve u samoplátců zajišťuje na ZÚ se sídlem v Ostravě imunologická a alergologická ambulance.
Pro urychlení administrativních úkonů se prosím objednejte (tel.: 596 200 157).
Pokladna pro samoplátce je otevřena 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30.

Odběry jsou účtovány samoplátcům takto:
odběr krve ze žíly dospělému nebo dítěti nad 10 let      26,- Kč
odběr krve ze žíly dítěti do 10 let      45,- Kč

K tomu potom přistupuje cena za zpracování vzorku a cena vlastního laboratorního vyšetření, pokud je vyžadováno po kterékoliv z laboratoří Zdravotního ústavu Ostrava. Pokud jsou laboratorní vyšetření prováděna v našich laboratořích ve standardním režimu, je úhrada stanovena podle platného Seznamu výkonů s bodovými hodnotami v relaci 0,7 Kč/bod. Informaci o ceně Vámi vybraných vyšetření, která budou provedena v našich laboratořích, si můžete vyžádat před provedením odběru. V ceně laboratorního vyšetření je zahrnuto pouze provedení vyšetření z dodaného materiálu a vydání výsledku. Nezahrnuje žádné poradenství a doporučení ke zvoleným laboratorním vyšetřením ani interpretaci výsledků těchto vyšetření. 

Možnost získání HIV certifikátu.

Vyšetření se zásadně neprovádějí anonymně a pokud to zákon nařizuje, musejí být výsledky zákonem vyjmenovaných vyšetření v případě pozitivních nálezů hlášeny příslušným úřadům a institucím.

Kontaktní osoba
MUDr. Vítězslav Novák
Telefon 596 200 250, 157
Adresa elektronické pošty vitezslav.novak@zuova.cz

Ambulantní péče
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8