Veřejná zakázka malého rozsahu

Kontaktní e-mail:
jan.martinek@zuova.cz

Název Diagnostika k vyšetření virových hepatitid a HIV metodou CMIA
Předmět Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky laboratorních diagnostických souprav a spotřebního materiálu pro přístrojovou analýzu vyšetření virových hepatitid a HIV metodou CMIA na analyzátoru Abbott Architect i100SR. Součástí dodávky je i doprava na místo určení, balné, pojištění, celní a daňové poplatky.
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího řízení veřejná zakázka malého rozsahu, zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění
Evidenční číslo ZU/37228/2018
Datum zveřejnění 4. 12. 2018
Předpokládaná hodnota VZ 1.860.000,- Kč bez DPH
Doba trvání zakázky na dobu určitou, a to na 24 měsíců od okamžiku účinnosti smlouvy
Způsob žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace písemně v listinné podobě na adresu sídla zadavatele nebo elektronicky na základě písemné žádosti opatřené elektronickým podpisem
Lhůta pro podání nabídek 4. 1. 2019 do 9:00 hod.
Dokumenty ke stažení Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 2 - Jednotné zpracování nabídkové ceny
Příloha č. 3 - Krycí list
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o prokázání základní způsobilosti

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1|
Příloha č. 2 - Jednotné zpracování nabídkové ceny, OPRAVA 11.12.2018

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8