Veřejná zakázka malého rozsahu

Kontaktní e-mail:
jan.martinek@zuova.cz

Název Diagnostika autoimunitních markerů metodou Imunoblot
Předmět Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostických souprav určených pro stanovení protilátek ANA/ENA, ANA/ENA s DFS, ANA/ENA s RNP, MPO/PR3/GBM, u sklerodermie, u myositid, u paraneoplastickému syndromu, u autoimunitních jaterních onemocněních metodou Imunoblot. Součástí dodávky je doprava na místo určení, balné, pojištění, celní a daňové poplatky.
Evidenční číslo ZU/36551/2018
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího řízení veřejná zakázka malého rozsahu, zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění
Datum zveřejnění 28. 11. 2018
Předpokládaná hodnota VZ 1.480.000,- Kč bez DPH
Doba trvání zakázky na dobu určitou, a to na 24 měsíců od okamžiku účinnosti smlouvy
Způsob žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace písemně v listinné podobě na adresu sídla zadavatele nebo elektronicky na základě písemné žádosti opatřené elektronickým podpisem
Lhůta pro podání nabídek 4. 1. 2019 do 9:30 hod.
Ke stažení Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 2 - Jednotné zpracování nabídkové ceny
Příloha č. 3 - Krycí list
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o prokázání základní způsobilosti

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8