Veřejná zakázka malého rozsahu

Název:

Kontaktní e-mail:
jan.pinkas@zuova.cz

Název Dodávka PC sestav a monitorů – listopad 2018
Předmět dodávka 10 ks PC sestav s operačním systémem Windows Pro a MS Office 2019 a 10 ks monitorů k PC 23”.
Číslo jednací ZU/33510/2018
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího řízení veřejná zakázka malého rozsahu, zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění
Datum zveřejnění 05. 11. 2018
Předpokládaná hodnota VZ 266.000,-  Kč bez DPH
Doba plnění do 1 týdne (sedmi kalendářních dnů) od nabytí účinnosti kupní smlouvy
Lhůta pro podání nabídek 22. 11. 2018 do 10:00 hod
Ke stažení Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení dodavatele o prokázání základní způsobilosti

Výsledek

Vybraný dodavatel  
Sjednaná cena  
Zdůvodnění výběru  

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8