Veřejná zakázka malého rozsahu

Kontaktní e-mail:
jan.pinkas@zuova.cz

Název Tonery, inkoustové náplně a pásky do tiskáren
Předmět Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky originálních tonerů do laserových tiskáren, originálních inkoustových náplní do tiskáren a originálních pásek do tiskáren (dále jen „zboží“) na základě uzavřené rámcové dohody s jedním účastníkem, v objemu dle aktuálních potřeb zadavatele. Součástí plnění je i doprava na místo plnění, balné, pojistné za pojištění zboží během dopravy a zpětný odběr již použitého zboží.
Evidenční číslo ZU/32733/2018
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího řízení veřejná zakázka malého rozsahu, zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, rámcová dohoda s jedním účastníkem
Datum zveřejnění 29. 10. 2018
Předpokládaná hodnota VZ 1.990.000,-  Kč bez DPH
Doba trvání zakázky na dobu určitou, a to na 12 měsíců od okamžiku účinnosti rámcové dohody s jedním účastníkem nebo do vyčerpání finančního limitu ve výši 1.990.000,- Kč bez DPH
Způsob žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

písemně v listinné podobě na adresu sídla zadavatele nebo elektronicky na základě písemné žádosti opatřené elektronickým podpisem

Lhůta pro podání nabídek 19. 11. 2018 do 10:00 hod
Ke stažení Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 Specifikace zboží
Příloha č.2 Rámcová dohoda
Příloha č. 3 Kryci list nabídky
Příloha č.4 _ČP o prokázání základní způsobilosti

Výsledek

Vybraný dodavatel PREMO s.r.o.
Sjednaná cena bez DPH 1.990.000,- Kč
Zdůvodnění výběru Nabídka účastníka splnila požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. Zadavatel neprovedl hodnocení nabídek, jelikož byl ve výběrovém řízení k výše uvedené veřejné zakázce jediný účastník.

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8