Veřejná zakázka malého rozsahu

Kontaktní e-mail:
vit.ulmann@zuova.cz

Název Soupravy pro real-time multiplex - PCR detekci DNA M. tuberculosis a atypických mykobakterií v klinickém materiálu a soupravy pro detekci DNA a multirezistence M. tuberculosis v klinickém materiálu
Předmět Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostických souprav určených pro současnou real-time multiplex PCR detekci DNA Mycobacterium tuberculosis a atypických mykobakterií v klinickém materiálu a diagnostických souprav pro detekci DNA a multirezistence M. tuberculosis v klinickém materiálu. Součástí dodávky je doprava na místo určení, balné, pojištění, celní a daňové poplatky.
Evidenční číslo ZU/31714/2018
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího řízení veřejná zakázka malého rozsahu, zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění
Datum zveřejnění 19. 10. 2018
Předpokládaná hodnota VZ 1.952.400,- Kč bez DPH
Doba trvání zakázky na dobu určitou, a to na 48 měsíců od okamžiku účinnosti smlouvy
Způsob žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace písemně v listinné podobě na adresu sídla zadavatele nebo elektronicky na základě písemné žádosti opatřené elektronickým podpisem
Lhůta pro podání nabídek 9. 11. 2018 do 10:30 hod.
Ke stažení Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Vzor kupní smlouvy
Příloha č. 2 - Jednotné zpracování nabídkové ceny
Příloha č. 3 - Krycí list
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o prokázání základní způsobilosti

Výsledek

Výběrové řízení bylo zrušeno: v průběhu výběrového řízení byl z účasti ve výběrovém řízení vyloučen jediný účastník výběrového řízení.

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8