Veřejná zakázka malého rozsahu

Kontaktní e-mail:
vit.ulmann@zuova.cz

Název Soupravy pro molekulárně biologickou identifikaci mykobakterií na bázi PCR
Předmět Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostických souprav určených pro molekulárně biologickou identifikaci mykobakterií na bázi PCR. Součástí dodávky je doprava na místo určení, balné, pojištění, celní a daňové poplatky.
Evidenční číslo ZU/31709/2018
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího řízení veřejná zakázka malého rozsahu, zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění
Datum zveřejnění 19. 10. 2018
Předpokládaná hodnota VZ 1.226.700,- Kč bez DPH
Doba trvání zakázky na dobu určitou, a to na 48 měsíců od okamžiku účinnosti smlouvy
Způsob žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace písemně v listinné podobě na adresu sídla zadavatele nebo elektronicky na základě písemné žádosti opatřené elektronickým podpisem
Lhůta pro podání nabídek 15. 11. 2018 do 10:00 hod.
Ke stažení Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Vzor kupní smlouvy
Příloha č. 2 - Jednotné zpracování nabídkové ceny
Příloha č. 3 - Krycí list
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o prokázání základní způsobilosti

Změna zadávacích podmínek
Příloha č. 2 Jednotné zpracování nabídkové ceny k 31. 10. 2018

Výsledek

Vybraný dodavatel EUROTEX, spol. s.r.o.
Sjednaná cena 1.183.580,- Kč
Zdůvodnění výběru Nabídka účastníka splnila požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. Zadavatel neprovedl hodnocení nabídek, jelikož zůstal ve výběrovém řízení k výše uvedené veřejné zakázce jediný účastník.

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8