Veřejná zakázka malého rozsahu

Kontaktní e-mail:
marcela.ulehlova@zuova.cz

Název Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění na období 2019 - 2020
Předmět předmětem plnění této veřejné zakázky jsou pojišťovací služby, a to pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel a přívěsných vozíků spolu s havarijním pojištěním motorových vozidel a přívěsných vozíků zadavatele.
Číslo jednací ZU/31061/2018
Druh veřejné zakázky malého rozsahu na služby
Druh výběrového řízení veřejná zakázka malého rozsahu, zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění
Datum zveřejnění 15. 10. 2018
Předpokládaná hodnota VZ 1 250 000,- Kč bez DPH
Doba plnění na dobu určitou, a to na 24 měsíců s pojistným obdobím v délce 12 měsíců (1 rok) - počátek plnění: 1. 1. 2019
Lhůta pro podání nabídek 2. 11. 2018 do 10:00 hod.
Ke stažení Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Specifikace vozidel a přívěsných vozíků
Příloha č. 2 - Škodní průběh
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky
Příloha č. 4 - Jednotné zpracování nabídkové ceny
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení dodavatele o prokázání základní způsobilosti
Příloha č. 6 - Specifikace nabízeného pojištění

Výsledek

Vybraný dodavatel ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Sjednaná cena 991 145,88 Kč
Zdůvodnění výběru nabídka účastníka výběrového řízení splnila požadavky zadavatele a byla vyhodnocena, jako nejvýhodnější podle ekonomické výhodnosti nabídky, dle jednoho základního kritéria – nejnižší nabídkové ceny.

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8