Veřejná zakázka malého rozsahu

Kontaktní e-mail:
marcela.ulehlova@zuova.cz

Název Dodávka osobních automobilů 2018
Předmět předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 4 ks osobních automobilů k zajištění obnovy vozového parku zadavatele.
Evidenční číslo ZU/29851/2018
Druh veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
Druh výběrového řízení veřejná zakázka malého rozsahu, zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění
Datum zveřejnění 5. 10. 2018
Předpokládaná hodnota VZ 1 300 000,- Kč bez DPH
Doba plnění do 4 měsíců od platnosti a účinnosti kupní smlouvy.
Lhůta pro podání nabídek 24. 10. 2018 do 10:00 hod.
Ke stažení Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Návrh Kupní smlouvy
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení dodavatele o prokázání základní způsobilosti
Příloha č. 4 - Splnění zadavatelem požadovaných vlastností automobilů

Vysvětlení č. 1 - Splnění zadavatelem požadovaných vlastností automobilů

Výsledek

Vybraný dodavatel Autoset Centrum ČR plus s.r.o.
Sjednaná cena 1 299 600,- Kč bez DPH
Zdůvodnění výběru nabídka účastníka výběrového řízení splnila požadavky zadavatele a byla vyhodnocena, jako nejvýhodnější podle ekonomické výhodnosti nabídky, dle jednoho základního kritéria – nejnižší nabídkové ceny.

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8