Veřejná zakázka malého rozsahu

Kontaktní e-mail:
jan.martinek@zuova.cz

Název Diagnostika Gangliosidů metodou ELISA
Předmět Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostických souprav určených pro stanovení protilátek proti gangliosidům metodou ELISA. Součástí dodávky je doprava na místo určení, balné, pojištění, celní a daňové poplatky.
Evidenční číslo ZU/28587/2018
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího řízení veřejná zakázka malého rozsahu, zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění
Datum zveřejnění 25. 9. 2018
Předpokládaná hodnota VZ 1.150.000,- Kč bez DPH
Doba trvání zakázky na dobu určitou, a to na 24 měsíců od okamžiku účinnosti smlouvy
Způsob žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace písemně v listinné podobě na adresu sídla zadavatele nebo elektronicky na základě písemné žádosti opatřené elektronickým podpisem
Lhůta pro podání nabídek 15. 10. 2018 do 10:00 hod.
Ke stažení Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 2 - Jednotné zpracování nabídkové ceny
Příloha č. 3 - Krycí list
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o prokázání základní způsobilosti

Výsledek

Vybraný dodavatel  
Sjednaná cena  
Zdůvodnění výběru  

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8