Veřejná zakázka malého rozsahu

Kontaktní e-mail:
jan.pinkas@zuova.cz

Název Dodávka PC sestav a monitorů – září 2018
Předmět dodávka 6 ks PC sestav s operačním systémem Windows Pro a MS Office 2016 pro podnikatele a 6 ks monitorů k PC 27”.
Číslo jednací ZU/26431/2018
Druh veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
Druh výběrového řízení veřejná zakázka malého rozsahu, zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění
Datum zveřejnění 4. 9. 2018
Předpokládaná hodnota VZ 294 000,- Kč bez DPH
Doba plnění do 2 týdnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy
Lhůta pro podání nabídek 24. 9. 2018 do 11:00 hod.
Ke stažení Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení dodavatele o prokázání základní způsobilosti

Výsledek

Vybraný dodavatel GC System a.s.
Sjednaná cena 254 856,- Kč bez DPH
Zdůvodnění výběru nejnižší nabídková cena

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8