Veřejná zakázka podlimitní

Kontaktní e-mail:
jan.martinek@zuova.cz

Název Diagnostika pro stanovení alergenových komponent mikročipovou technologií
Předmět plnění Předmětem jsou dodávky laboratorních diagnostických souprav umožňujících stanovení sp. IgE (komponent) mikročipovou technologií. Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž bezplatné zapůjčení 1 ks čtecího zařízení (scaner pro vyhodnocení mikročipu). Součástí dodávky je i doprava na místo určení, balné, pojištění, celní a daňové poplatky.
Druh zadávacího řízení zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele 16. 8. 2018
Číslo jednací ZU/24478/2018
Předpokládaná hodnota VZ 2.350.000,- Kč bez DPH
Doba trvání zakázky 24 měsíců
Lhůta pro podání nabídek: 10. 9. 2018 do 10:00 hod.
Datum otevírání obálek s nabídkami 10. 9. 2018 v 10:15 hod.
Ke stažení https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilzuova

Výsledek

Vybraný dodavatel Phadia, s.r.o.
Sjednaná cena bez DPH 2.231.880,- Kč
Zdůvodnění výběru Nabídka účastníka zadávacího řízení splnila zákonné podmínky i požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.

V souladu s § 122 odst. 2 zákona zadavatel neprovedl hodnocení nabídek, jelikož byl v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce jediný účastník.

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8