Veřejná zakázka podlimitní – podrobnosti o VZ

 

Název VZ: Diagnostika pro stanovení alergenových komponent mikročipovou technologií

Předmět VZ: jsou dodávky laboratorních diagnostických souprav umožňujících stanovení sp. IgE (komponent) mikročipovou technologií. Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž bezplatné zapůjčení 1 ks čtecího zařízení (scaner pro vyhodnocení mikročipu). Součástí dodávky je i doprava na místo určení, balné, pojištění, celní a daňové poplatky.

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Datum zveřejnění na profilu zadavatele: 16. 8. 2018

Číslo jednací: ZU/24478/2018

Předpokládaná hodnota VZ: 2.350.000,-  Kč bez DPH

Doba trvání zakázky: 24 měsíců

Lhůta pro podání nabídek: 10. 9. 2018 do 10:00 hod.

Termín otevírání nabídek: 10. 9. 2018 v 10:15 hod.

Dokumenty ke stažení: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilzuova

Kontaktní e-mail: jan.martinek@zuova.cz

Výsledek:

Vybraný dodavatel:

Sjednaná cena bez DPH:

Zdůvodnění výběru:

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8