EU Fond soudržnosti

Veřejná zakázka malého rozsahu

Kontaktní e-mail:
vladimira.nemcova@zuova.cz

Název Sestava analyzátoru TOC/DOC
Předmět 1 ks nové a nepoužité sestavy analyzátoru TOC/DOC
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
Druh zadávacího řízení otevřená výzva
Číslo jednací ZU/21041/2018
Předpokládaná hodnota VZ 750 000,- Kč bez DPH
Doba plnění do 9 týdnů od okamžiku účinnosti Kupní smlouvy
Datum zveřejnění na profilu zadavatele 13. 7. 2018
Lhůta pro podání nabídek: 30. 7. 2018 do 10:00 hod.
Ke stažení https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=193491

Výsledek

Vybraný dodavatel SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
Sjednaná cena bez DPH 529 126,92 Kč bez DPH
Zdůvodnění výběru nejnižší nabídková cena

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8