Veřejná zakázka podlimitní

Kontaktní e-mail:
jan.martinek@zuova.cz

Název Stanovení specifického IgE multiplexovou metodou
Předmět jsou průběžné opakující se dodávky laboratorních diagnostických souprav pro stanovení IgE (sp.IgE) v séru. Jedná se o multiplexovou metodu umožňující stanovit sp.IgE proti skupině (panelu) alergenů v jedné reakční ploše, a to pro každý analyt této skupiny. Součástí dodávky je doprava na místo určení, balné, pojištění, celní a daňové poplatky. Diagnostické soupravy (zdravotnické prostředky IVD) musí být v souladu s Evropskou směrnicí 98/79 EC o IVD ZP, s Nařízením vlády ČR č. 56/2015 o technických požadavcích na diagnostické prostředky in vitro a musí nést označení CE.
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího řízení zjednodušené podlimitní řízení
Datum zveřejnění na profilu zadavatele: 11. 6. 2018
Evidenční číslo VZ ZU/17373/2018
Předpokládaná hodnota VZ 2.200.000,- Kč bez DPH
Doba trvání zakázky 12 měsíců
Lhůta pro podání nabídek: 29. 6. 2018 do 10:00 hod.
Termín otevírání nabídek: 29. 6. 2018 do 10:15 hod.
Dokumenty ke stažení https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilzuova

Výsledek

Vybraný dodavatel  „APR“ spol. s.r.o.
Sjednaná cena bez DPH 2.086.464,- Kč
Zdůvodnění výběru

Nabídka účastníka zadávacího řízení splnila zákonné podmínky i požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.
V souladu s § 122 odst. 2 zákona zadavatel neprovedl hodnocení nabídek, jelikož byl v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce jediný účastník

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8