Veřejná zakázka malého rozsahu

Kontaktní e-mail:
jan.pinkas@zuova.cz

Název Hardware k nové verzi řízené dokumentace
Předmět dodávka 1 ks serveru (NOD clusterový) a 2 ks karet SFP+ AOC-STGN-I2S kompatibilních.
Číslo jednací ZU/17331/2018
Druh veřejné zakázky malého rozsahu
Druh výběrového řízení otevřená výzva
Datum zveřejnění 8. 6. 2018
Předpokládaná hodnota VZ 264 000,- Kč bez DPH
Doba plnění do 4 týdnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy
Lhůta pro podání nabídek: 25. 6. 2018 do 10:00 hod.
Ke stažení Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 3 - Vzor čestného prohlášení k základní způsobilosti

Výsledek

Vybraný dodavatel Netfox s.r.o.
Sjednaná cena 231 819,- Kč bez DPH
Zdůvodnění výběru nejnižší nabídková cena

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8