Veřejná zakázka malého rozsahu

Kontaktní e-mail:
radim.dobias@zuova.cz

Název Diagnostické soupravy pro stanovení ß-1,3-d-glukanu v séru II.
Předmět průběžné opakující se dodávky diagnostických souprav (testů) pro stanovení ß-1,3-d-glukanu v séru pacientů sloužících k diagnostice mykotických infekcí, a to na základě závazných dílčích objednávek v objemu dle předpokládaných potřeb zadavatele, v termínu nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení závazné dílčí objednávky dodavateli.
Číslo jednací ZU/13625/2018
Druh veřejné zakázky malého rozsahu
Druh výběrového řízení otevřená výzva
Datum zveřejnění 14. 5. 2018
Předpokládaná hodnota VZ 1 800 000,- Kč bez DPH za dobu účinnosti smlouvy - 24 měsíců
Doba plnění na dobu určitou, a to na 24 měsíců od okamžiku účinnosti kupní smlouvy
Lhůta pro podání nabídek: 31. 5. 2018 do 10:00 hod.
Ke stažení Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 2 - Jednotné zpracování nabídkové ceny
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky
Příloha č. 4 - Vzor čestného prohlášení o prokázání základní způsobilosti
Příloha č. 5 - Vzor seznamu významných dodávek

Výsledek

Vybraný dodavatel BIOGENIX, s.r.o.
Sjednaná cena 1 820 700,-
Zdůvodnění výběru Nabídka účastníka výběrového řízení splnila požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci v celém požadovaném rozsahu. Jelikož byl ve výběrovém řízení jediný účastník, komise hodnocení nabídek neprovedla.

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8