Veřejná zakázka malého rozsahu

Kontaktní e-mail:
eva.krejci@zuova.cz

Název Rozplňovací zařízení
Předmět dodávka 1 ks nového, nepoužitého, nerepasovaného rozplňovacího zařízení splňujícího technické parametry požadované zadavatelem, jeho příslušenství včetně montáže, instalace a bezplatného zaškolení minimálně 2 zaměstnanců zadavatele.
Číslo jednací ZU/12455/2018
Druh veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
Druh výběrového řízení otevřená výzva
Datum zveřejnění 2. 5. 2018
Předpokládaná hodnota VZ 1 230 000,- Kč bez DPH
Doba plnění jednorázová dodávka, do 8 týdnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy
Lhůta pro podání nabídek: 21. 5. 2018, do 10:00 hod.
Ke stažení Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Vzor čestného prohlášení o prokázání základní způsobilosti

Výsledek

Vybraný dodavatel DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o.
Sjednaná cena bez DPH 1 185 600,-
Zdůvodnění výběru Nabídka účastníka výběrového řízení splnila požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci v celém požadovaném rozsahu. Jelikož byl ve výběrovém řízení jediný účastník, komise hodnocení nabídek neprovedla.

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8