Veřejná zakázka malého rozsahu

Kontaktní e-mail:
dana.sovova@zuova.cz

Název Petriho miska 90 mm
Předmět Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dílčí dodávky Petriho misek 90mm pro Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, a to na základě uzavřené Rámcové dohody s jedním účastníkem, v objemu dle předpokládaných potřeb zadavatele v termínu max. do 7 pracovních dnů od převzetí závazné objednávky. Odběr v předpokládaném množství není zaručen. Součástí plnění je balné, doprava na místo plnění, pojistné za pojištění zboží během dopravy a vyskladnění do prostor garáže v místě plnění.
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího řízení veřejná zakázka malého rozsahu, zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, rámcová dohoda s jedním účastníkem
Evidenční číslo ZU/10571/2018
Předpokládaná hodnota VZ 1.900.000,- Kč bez DPH
Doba trvání zakázky na dobu určitou, a to na 24 měsíců od okamžiku účinnosti rámcové dohody s jedním účastníkem nebo do vyčerpání finančního limitu ve výši 1.900.000,- Kč bez DPH
Způsob žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace písemně v listinné podobě na adresu sídla zadavatele nebo elektronicky na základě písemné žádosti opatřené elektronickým podpisem
Lhůta pro podání nabídek: 3. 5. 2018 do 10:00 hod
Datum zveřejnění 16. 4. 2018
Ke stažení Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Jednotné zpracování nabídkové ceny
Příloha č. 2 - Návrh rámcové dohody
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o prokázání základní a profesní způsobilosti

Vysvětlení ZD č. 1
Vysvětlení ZD č. 2
Vysvětlení ZD č. 3
Vysvětlení ZD č. 4

Výsledek

Vybraný dodavatel WVR International s.r.o.
Sjednaná cena bez DPH 1.900.000,- Kč
Zdůvodnění výběru Nejnižší nabídková cena

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8