Veřejná zakázka podlimitní

Kontaktní e-mail:
jakub.mrazek@zuova.cz

Název Dodávka reagencií a výpůjčka plně automatizovaného systému pro kvantifikaci RNA HCV a DNA HBV a kvalitativní detekci DNA Chlamydia trachomatis, DNA Neisseria gonorrhoeae, DNA Mycoplasma genitalium, DNA Mycoplasma hominis, DNA Ureaplasma urealyticum, DNA Ureaplasma parvum a DNA Trichomonas vaginalis
Předmět plnění Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné opakující se dodávky reagencií (diagnostik), spotřebního, kontrolního, kalibračního, čistícího a jiného materiálu nezbytného k zajištění bezchybného provozu a údržbě přístrojové techniky pro kvantifikaci RNA HCV a DNA HBV a kvalitativní detekci DNA Chlamydia trachomatis, DNA Neisseria gonorrhoeae, DNA Mycoplasma genitalium, DNA Mycoplasma hominis, DNA Ureaplasma urealyticum, DNA Ureaplasma parvum a DNA Trichomonas vaginalis včetně bezplatné výpůjčky 1 ks přístrojové techniky pro kvantifikaci RNA HCV a DNA HBV a kvalitativní detekci DNA Chlamydia trachomatis, DNA Neisseria gonorrhoeae, DNA Mycoplasma genitalium, DNA Mycoplasma hominis, DNA Ureaplasma urealyticum, DNA Ureaplasma parvum a DNA Trichomonas vaginalis, dle minimálních požadovaných parametrů zadavatele na dobu 12-ti měsíců.
Druh zadávacího řízení zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na dodávky, rámcová dohoda s jedním účastníkem
Datum zveřejnění na profilu zadavatele 22. 3. 2018
Číslo jednací ZU/07864/2018
Předpokládaná hodnota VZ 2.600.000,- Kč bez DPH
Doba plnění 12 měsíců nebo do vyčerpání finančního limitu 2.600.000,- Kč bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 13. 4. 2018 do 10:00 hod.
Datum otevírání obálek s nabídkami 13. 4. 2018 v 10:15 hod.
Ke stažení https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilzuova

Výsledek

Vybraný dodavatel Siemens Healthcare, s.r.o.
Sjednaná cena bez DPH 2.600.000,- Kč bez DPH za 12 měsíců trvání rámcové dohody
Zdůvodnění výběru Nabídka účastníka zadávacího řízení splnila zákonné podmínky i požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.

V souladu s § 122 odst. 2 zákona zadavatel neprovedl hodnocení nabídek, jelikož byl v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce jediný účastník

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8