Veřejná zakázka malého rozsahu

Kontaktní e-mail:
marcela.hamrusova@zuova.cz

Název Spotřební materiál pro plynovou a kapalinovou chromatografii 2018
Předmět Předmětem veřejné zakázky jsou pravidelné opakující se dílčí dodávky spotřebního materiálu pro plynovou a kapalinovou chromatografii pro Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, a to na základě závazných objednávek v objemu dle předpokládaných potřeb zadavatele v termínu max. do 7 pracovních dnů od převzetí závazné objednávky. Odběr v předpokládaném množství není zaručen. Součástí plnění je balné, doprava na místa plnění, pojistné za pojištění zboží během dopravy a roznos do místa plnění.
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího řízení veřejná zakázka malého rozsahu, zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění
Evidenční číslo VZ ZU/07555/2018
Předpokládaná hodnota VZ 800.000,- Kč bez DPH
Doba plnění na dobu určitou, a to na 5 let od okamžiku účinnosti Kupní smlouvy
Způsob žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace písemně v listinné podobě na adresu sídla zadavatele nebo elektronicky na základě písemné žádosti opatřené elektronickým podpisem
Datum zveřejnění 21. 3. 2018
Lhůta pro podání nabídek: 12. 4. 2018 do 10:00 hod.
Ke stažení Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Jednotné zpracování nabídkové ceny
Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o prokázání základní a profesní způsobilosti

Výsledek

Vybraný dodavatel Chromservis s.r.o.
Sjednaná cena bez DPH 588.550,- Kč
Zdůvodnění výběru Nejnižší nabídková cena

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8