Veřejná zakázka malého rozsahu

Kontaktní e-mail:
vit.ulmann@zuova.cz

Název Kultivační zkumavky MGIT včetně suplementů pro metabolickou kultivaci mykobakterií s manuálním hodnocením
Předmět Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostických souprav - kultivačních zkumavek se speciálním médiem, indikátorem metabolické aktivity růstu mykobakteriální kultury a suplementy (dále jen „zboží“), v objemu dle předpokládaných potřeb zadavatele, v termínu max. do 14 pracovních dnů od převzetí závazné objednávky. Odběr v předpokládaném množství není zaručen. Součástí plnění je český návod pro použití diagnostických souprav, doprava na místo plnění, balné, pojistné za pojištění zboží během dopravy, celní a daňové poplatky.
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího řízení veřejná zakázka malého rozsahu, zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění
Evidenční číslo VZ ZU/05780/2018
Předpokládaná hodnota VZ 1.265.500,- Kč bez DPH
Doba trvání zakázky na dobu určitou, a to na 12 měsíců od okamžiku účinnosti Kupní smlouvy
Způsob žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace písemně v listinné podobě na adresu sídla zadavatele nebo elektronicky na základě písemné žádosti opatřené elektronickým podpisem
Lhůta pro podání nabídek: 21. 3. 2018 do 10:00 hod.
Ke stažení Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Příloha č.1 - Jednotné zpracování nabídkové ceny
Příloha č.2 - Návrh kupní smlouvy
Příloha č.3 - Krycí list nabídky
Příloha č.4 - Čestné prohlášení o prokázání základní způsobilosti

Výsledek

Vybraný dodavatel IMPRO MEDICAL s.r.o.
Sjednaná cena bez DPH 1.138.500,- Kč
Zdůvodnění výběru Nejnižší nabídková cena

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8