Veřejná zakázka malého rozsahu

Kontaktní e-mail: jitka.skutova@zuova.cz

Název Bioindikátory pro kontrolu sterilizátorů
Předmět VZ Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky bioindikátorů ke kontrole účinnosti sterilizačních přístrojů. Součástí dodávky je doprava na místo určení, balné, pojištění, celní a daňové poplatky.
Číslo jednací ZU/00684/2019
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
Druh výběrového řízení veřejná zakázka malého rozsahu, zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění
Datum zveřejnění na profilu zadavatele 11. 1. 2019
ID veřejné zakázky na profilu zadavatele VZ0061861
Doba plnění na dobu určitou, a to na 24 měsíců od okamžiku účinnosti smlouvy
Způsob žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace písemně (elektronický nástroj Tender arena, e-mail)
Lhůta pro podání nabídek 28. 1. 2019 do 10:00 hod.
Ke stažení profil zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilzuova

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8