Veřejná zakázka malého rozsahu

Kontaktní e-mail: radim.dobias@zuova.cz

Název Stanovení specifických protilátek IgA, G, M Aspergillus fumigatus a Candida albicans v séru
Předmět VZ Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostických souprav (DS) pro stanovení specifických protilátek IgA, G, M Aspergillus fumigatus a Candida albicans v séru pacientů sloužící k diagnostice fugálních infekcí.

Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je rovněž bezplatná výpůjčka automatického ELISA analyzátoru pro dvě mikrotitrační desky bez nutnosti použití spotřebního materiálu pro chod analýz.
Číslo jednací ZU/00520/2019
Druh veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
Druh výběrového řízení veřejná zakázka malého rozsahu, zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění
Datum zveřejnění na profilu zadavatele 9. 1. 2019
ID veřejné zakázky na profilu zadavatele VZ0061751
Předpokládaná hodnota VZ 1 600 000,- Kč bez DPH za dobu účinnosti kupní smlouvy
Doba plnění na dobu určitou, a to na 60 měsíců, s počátkem plnění dne 1. 3. 2019
Lhůta pro podání nabídek 25. 1. 2019, 10:00 hod.
Ke stažení profil zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilzuova

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8