Veřejná zakázka podlimitní

Kontaktní osoba za zadavatele: Bc. Jan Pinkas

Název Hardware infrastruktury pro modernizovaný laboratorní informační systém
Předmět Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nové a nepoužité (nikoliv repasované) hardware infrastruktury složené z: 1 ks serveru (1xCPU Windows Standard), 1 ks úložiště, 8 disků a 1 ks switche, nezbytných pro zajištění bezchybného provozu modernizovaného laboratorního informačního systému Centra hygienických laboratoří zadavatele, splňujících níže uvedené technické parametry požadované zadavatelem, jejich příslušenství či souvisejících technologií potřebných k plnému využití vlastností a funkcionalit hardware infrastruktury v rutinním provozu (tzn. veškerá kabeláž pro propojení jednotlivých částí dodávky, napájecí a datové kabely, software, atd.).
Druh zadávacího řízení zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele 4. 1. 2019
ID veřejné zakázky na profilu zadavatele VZ0061218
Číslo jednací ZU/00201/2019
Předpokládaná hodnota VZ celkem 400 000,- Kč bez DPH
Doba plnění do 2 týdnů od okamžiku účinnosti Smlouvy
Lhůta pro podání nabídek 23. 1. 2019 do 9:00 hod.
Termín otevírání nabídek 23. 1. 2019 v 9:10 hod.
Ke stažení https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilzuova
Elektronický nástroj pro podání nabídek a komunikaci se zadavatelem https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilzuova

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8