Veřejná zakázka nadlimitní

Kontaktní e-mail:
jan.martinek@zuova.cz

Název Stanovení specifických IgE (jednotlivých a směsí), tryptázy a celkového IgE
Předmět VZ jsou průběžné dodávky laboratorních diagnostik a spotřebního materiálu umožňující stanovení specifických IgE (jednotlivých i směsí), tryptázu a celkové IgE. Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž bezplatné zapůjčení 1 ks plně automatického analyzátoru a příslušenství pro zpracování nabízených diagnostik. Součástí dodávky je i doprava na místo určení, balné, pojištění, celní a daňové poplatky.
Druh zadávacího řízení otevřené, nadlimitní
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na dodávky
Datum zveřejnění ve VVZ 2. 10. 2018
Evidenční číslo VZ ve VVZ Z2018-033435
Předpokládaná hodnota VZ 7.603.350,- Kč bez DPH
Doba trvání zakázky 24 měsíců
Způsob žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace písemně elektronicky (elektronický nástroj Tender arena, popř. datová schránka)
Lhůta pro podání nabídek 7. 11. 2018 do 10:00 hod.
Termín otevírání nabídek 7. 11. 2018 do 10:10 hod.
Dokumenty ke stažení https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilzuova

Výsledek

Vybraný dodavatel Phadia, s.r.o.
Sjednaná cena bez DPH 4.284.526,- Kč
Zdůvodnění výběru Nabídka účastníka zadávacího řízení splnila zákonné podmínky i požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.

V souladu s § 122 odst. 2 zákona zadavatel neprovedl hodnocení nabídek, jelikož byl v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce jediný účastník

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8