Veřejná zakázka nadlimitní

Kontaktní e-mail:
anna.privorova@zuova.cz

Název Očkovací látky 2018-2019
Předmět VZ jsou dodávky očkovacích látek podle Vyhl. č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem v platném znění ve smyslu § 2 odst. 1, písm. e) pro očkování na žádost fyzických osob (dospělých i dětí), které si přejí být očkovány proti infekcím, proti kterým je očkovací látka určena (dále nadstandardní očkování), případně pro očkování mimořádné, bude-li vyhlášeno. Dodávky očkovacích látek se uskuteční v objemu dle předpokládaných potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele, v termínu max. do 3 pracovních dnů od převzetí objednávky, v případě akutní potřeby i na základě telefonické objednávky. Odběr v předpokládaném množství není zaručen. Součástí plnění jsou příbalové informace k očkovacím látkám, doprava na místa plnění, balné, pojistné za pojištění zboží během dopravy, celní a daňové poplatky.
Druh zadávacího řízení otevřené, nadlimitní
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na dodávky
Datum zveřejnění ve VVZ 1. 10. 2018
Evidenční číslo VZ ve VVZ Z2018-033214
Předpokládaná hodnota VZ 7.200.000,-  Kč bez DPH
Doba trvání zakázky 12 měsíců
Způsob žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace písemně elektronicky (elektronický nástroj Tender arena, popř. datová schránka)
Lhůta pro podání nabídek 2. 11. 2018 do 10:00 hod.
Termín otevírání nabídek 2. 11. 2018 v 10:10 hod.
Dokumenty ke stažení https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilzuova

Výsledek

Vybraný dodavatel Avenier a.s.
Sjednaná cena bez DPH 6.919.496,63 Kč
Zdůvodnění výběru Ekonomická výhodnost – nejnižší nabídková cena

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8