Veřejná zakázka nadlimitní

Kontaktní e-mail:
marcela.ulehlova@zuova.cz

Název Dopravní služby 2018
Předmět VZ je zajištění komplexní pravidelné i nepravidelné pozemní odborné:
  1. přepravy a svozu laboratorních vzorků (chemických i biologických), včetně zdravotnické odborné přepravy léčivých přípravků, krve a jejích složek nebo přepravy dalšího biologického materiálu a přepravy infekčních látek, tzn. nebezpečných látek třídy 6.2 a třídy 9, které jsou těžištěm přepravy, (dále jen „přeprava laboratorních vzorků“),
  2. přepravy laboratorních zvířat (zejména myší),
  3. přepravy osob – zaměstnanců zadavatele (dále jen “přeprava osob“),
  4. přepravy přístrojové techniky a jiných, různorodých, blíže nespecifikovatelných věcí (dále jen „přístrojová technika“)
  5. přepravy interních poštovních zásilek,
to vše jedním dodavatelem – dopravcem, disponujícím osobními vozidly a speciálně vybavenými vozidly pro přepravu laboratorních vzorků, v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě v platném znění a souvisejícími předpisy, Dohodou ADR, s nařízením Rady (ES) č. 1/2005, s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zákonem o ochraně osobních údajů a požadavky akreditovaných pracovišť zadavatele dle norem ČSN EN ISO 15189:2013 a ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.
Druh zadávacího řízení otevřené, nadlimitní
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na služby
Datum zveřejnění ve VVZ 27. 4. 2018
Evidenční číslo VZ ve VVZ Z2018-013221
Předpokládaná hodnota VZ 49.680.000 Kč bez DPH
Doba trvání zakázky 36 měsíců
Způsob žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace písemně (e-mail, pošta, popř. elektronický nástroj)
Lhůta pro podání nabídek 5. 6. 2018 do 10:15 hod.
Termín otevírání nabídek 5. 6. 2018 v 10:30 hod.
Dokumenty ke stažení https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilzuova

Výsledek

Zadávací řízení bylo zrušeno dle § 127 odst. 2 písm. d)

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8