Veřejná zakázka nadlimitní

Kontaktní osoba: Mgr. Martina Chmelová

Název Modernizace laboratorního informačního systému
Předmět VZ

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění modernizace stávajícího, již zastaralého laboratorního informačního a manažerského systému Centra hygienických laboratoří zadavatele, jeho následné implementace a systémové a technické podpory po dobu 4 let. Součástí předmětu plnění je rovněž pořízení nové a nepoužité (nikoliv repasované) hardware infrastruktury a licencí pro databáze, které jsou pro spuštění a provoz modernizovaného laboratorního informačního a manažerského systému nezbytné.

Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělena na 3 části, a to následujícím způsobem:

  • Část č. 1 - Zajištění modernizace stávajícího laboratorního informačního a manažerského systému včetně implementace a systémové a technické podpory po dobu 4 let,
  • Část č. 2 - Hardware infrastruktura,
  • Část č. 3 - Licence pro databáze.
Druh zadávacího řízení otevřené, nadlimitní
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na služby
Datum zveřejnění ve VVZ 16. 11. 2018
Evidenční číslo VZ ve VVZ Z2018-040179
Předpokládaná hodnota VZ celkem 3 865 000,- Kč bez DPH
Doba plnění

Část č. 1 - Zajištění modernizace stávajícího laboratorního informačního a manažerského systému včetně implementace a systémové a technické podpory po dobu 4 let - doba plnění je rozdělena do tří etap:

  • 1. etapa - dodání licencí (do 2 týdnů ode dne účinnosti Smlouvy),
  • 2. etapa - implementace modernizovaného LIMS včetně testovacího provozu (po dobu 12 měsíců ode dne dodání licencí),
  • 3. etapa - spuštění do ostrého provozu a s tím související systémová a technická podpora (po dobu 4 let ode dne ukončení implementace).

Část č. 2 - Hardware infrastruktura - do 2 týdnů od okamžiku účinnosti Smlouvy,

Část č. 3 - Licence pro databáze - do 2 týdnů od okamžiku účinnosti Smlouvy,

Lhůta pro podání nabídek 19. 12. 2018 do 10:00 hod.
Termín otevírání nabídek 19. 12. 2018 v 10:10 hod.
Ke stažení profil zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilzuova
Elektronický nástroj pro podání nabídek a komunikaci se zadavatelem https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilzuova

Výsledek

Vybraný dodavatel  
Sjednaná cena  
Zdůvodnění výběru  

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8