Veřejná zakázka nadlimitní

Název Komplexní přepravní služby
Předmět VZ

je zajištění komplexní pravidelné i nepravidelné pozemní odborné:

  1. přepravy a svozu laboratorních vzorků (chemických i biologických), včetně zdravotnické odborné přepravy léčivých přípravků, krve a jejích složek nebo přepravy dalšího biologického materiálu a přepravy infekčních látek, tzn. nebezpečných látek třídy 6.2 a třídy 9, které jsou těžištěm přepravy, (dále jen „přeprava laboratorních vzorků“),
  2. přepravy laboratorních zvířat (zejména myší),
  3. přepravy osob – zaměstnanců zadavatele (dále jen “přeprava osob“),
  4. přepravy přístrojové techniky a jiných, různorodých, blíže nespecifikovatelných věcí (dále jen „přeprava přístrojové techniky“)
  5. přepravy interních poštovních zásilek,

to vše jedním dodavatelem – dopravcem, disponujícím osobními vozidly a speciálně vybavenými vozidly pro přepravu laboratorních vzorků, v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě v platném znění a souvisejícími předpisy, Dohodou ADR, s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Obecné nařízení EU“), se zákonem o zpracování osobních údajů, platnými pokyny zadavatele pro přepravu laboratorních vzorků a laboratorních zvířat a požadavky akreditovaných pracovišť zadavatele dle norem ČSN EN ISO 15189:2013 a ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Druh zadávacího řízení otevřené, nadlimitní
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na služby
Datum zveřejnění ve VVZ 15. 11. 2018
Evidenční číslo VZ ve VVZ Z2018-039963
Doba trvání zakázky 36 měsíců
Způsob žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace písemně elektronicky (elektronický nástroj Tender arena, popř. datová schránka)
Lhůta pro podání nabídek 21. 12. 2018 do 10:00 hod.
Termín otevírání nabídek 21. 12. 2018 v 10:10 hod.
Dokumenty ke stažení https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilzuova
Elektronický nástroj pro podání nabídek a komunikaci se zadavatelem https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilzuova

Výsledek

Vybraný dodavatel  
Sjednaná cena  
Zdůvodnění výběru  

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8