EU Fond soudržnosti

Veřejná zakázka nadlimitní

Kontaktní osoba za zadavatele
Ing. Lucie Hellebrandová

Název RINPIZZ - Vybavení pro monitoring a vzorkování ovzduší
Předmět dodávka nového a nepoužitého (nikoliv repasovaného) vybavení pro monitoring a vzorkování ovzduší, tvořeného: mobilním systémem a tažným vozidlem mobilního systému. Podrobná specifikace je uvedena v ZD.
Účelem a cílem veřejné zakázky je v širším smyslu realizace projektu „Realizace infrastruktury pro identifikaci zdrojů znečišťování (RINPIZZ)“, reg. č.: CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_079/0006880, který je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie, konkrétně z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.
Druh zadávacího řízení otevřené, nadlimitní
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na dodávky
Datum zveřejnění ve VVZ 13. 11. 2018
Evidenční číslo ve VVZ Z2018-039667
Předpokládaná hodnota VZ celkem 7 504 405,- Kč bez DPH
Doba plnění Mobilní systém - do 20 týdnů od okamžiku účinnosti Kupní smlouvy,
Tažné vozidlo mobilního systému - do 26 týdnů od okamžiku účinnosti Kupní smlouvy,
Lhůta pro podání nabídek 17. 12. 2018, 10:00 hod.
Datum otevírání nabídek 17. 12. 2018, 10:10 hod.
Ke stažení - profil zadavatele https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilzuova
Elektronický nástroj pro podání nabídek a komunikaci se zadavatelem https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilzuova

Výsledek

Vybraný dodavatel  
Sjednaná cena bez DPH  
Zdůvodnění výběru  

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8