EU Fond soudržnosti

Veřejná zakázka nadlimitní

Kontaktní osoba za zadavatele
Ing. Lucie Hellebrandová

Název RINPIZZ - Analytické laboratorní vybavení
Předmět dodávka nových a nepoužitých (nikoliv repasovaných) zařízení: analytické váhy, OES/ICP spektrometr, iontový chromatograf, ICP-MS spektrometr a analyzátor TOC. Podrobná specifikace je uvedena v ZD.
Účelem a cílem veřejné zakázky je v širším smyslu realizace projektu „Realizace infrastruktury pro identifikaci zdrojů znečišťování (RINPIZZ)“, reg. č.: CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_079/0006880, který je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie, konkrétně z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.
Druh zadávacího řízení otevřené, nadlimitní
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na dodávky
Datum zveřejnění ve VVZ 13. 11. 2018
Evidenční číslo ve VVZ Z2018-039662
Předpokládaná hodnota VZ celkem 14 138 499,- Kč bez DPH
Doba plnění Analytické váhy - do 6 týdnů od okamžiku účinnosti Kupní smlouvy,
OES/ICP spektrometr - do 13 týdnů od okamžiku účinnosti Kupní smlouvy,
Iontový chromatograf - do 9 týdnů od okamžiku účinnosti Kupní smlouvy,
ICP-MS spektrometr - do 13 týdnů od okamžiku účinnosti Kupní smlouvy,
Analyzátor TOC - do 11 týdnů od okamžiku účinnosti Kupní smlouvy.
Prohlídka místa plnění 4. 12. 2018, 10:00 hod.
Lhůta pro podání nabídek 20. 12. 2018, 10:00 hod.
Datum otevírání nabídek 20. 12. 2018, 10:10 hod.
Ke stažení - profil zadavatele https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilzuova
Elektronický nástroj pro podání nabídek a komunikaci se zadavatelem https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilzuova

Výsledek

Vybraný dodavatel  
Sjednaná cena bez DPH  
Zdůvodnění výběru  

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8