Zkoušení způsobilosti (PT) - Měření umělého osvětlení PT1 UO-20

Poskytovatel zkoušení způsobilosti: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří, Poskytovatel zkoušení způsobilosti Z 7013

Název: Měření umělého osvětlení

Položka zkoušení způsobilosti: umělá osvětlovací soustava

Označení: PT1 UO-20

Termín konání: 24. a 25. března 2020

Normy: ČSN 36 0011–1, ČSN 36 0011–3, ČSN EN 12464-1

Časový rozvrh: Denně od 8:00 do 18:00 (každá měřící skupina má k dispozici 60 min. pro úkol A, B a 20 min. pro úkol C)

Účastnický poplatek za měřící skupinu (max. 3 osoby): 8.900 Kč bez DPH 21 %. Faktura bude zaslána emailem začátkem března se splatností 21 dní. Zpráva z programu zkoušení způsobilosti a osvědčení o účasti budou zaslány po uhrazení faktury. Přihláška je závazná, storno přihlášky s navrácením peněz je možné nejpozději jeden týden před začátkem PT, poté se i při neúčasti na měření poplatek nevrací. Platba v hotovosti v den měření nebude možná.

Vyhodnocení měření: Bude prováděno dle "z-score". Vztažná hodnota bude stanovena z konsenzuálních hodnot účastníků za použití statistických metod dle ISO 13528. Výsledky účastníků budou vedeny pod kódovým označením. Po úspěšném absolvování programu zkoušení způsobilosti obdrží účastník Osvědčení o účasti.

Organizační pokyny: Měření proběhne v areálu VŠB – TU Ostrava. Instrukce s podrobnými informacemi budou zaslány nejpozději 10. března 2020 všem přihlášeným účastníkům e-mailem.

V úterý dne 24. března 2020 od 19.00 hod jste zváni na večeři a přátelské posezení do místní restaurace (přesné místo bude upřesněno a útratu hradí pořadatelé PT). Pro zájemce je možné zajistit nocleh v HOTELU GARNI OSTRAVA a oběd v místní menze - SnackBaru. Ubytování si zájemci hradí přímo na recepci hotelu.

Koordinátor programu zkoušení způsobilosti (program PT):

Ing. Martin Demel
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří
tel.: +420 737 233 669
email: martin.demel@zuova.cz

Poradní odborná skupina programu PT:

Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
tel.: +420 597 325 880
email: karel.sokansky@vsb.cz


Přihlášku si stáhněte zde.

Přihlášení: Vyplněnou přihlášku, která je zároveň i objednávkou zašlete elektronicky na adresu koordinátora programu PT(martin.demel@zuova.cz).

Příjem přihlášek probíhá do 28.2.2020.

V níže uvedené tabulce je přehled volných termínů. Vámi vybraný datum a čas napište do přihlášky.

Úterý 24.3.2020
8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
O O O O O O O O O O O
Středa 25.3.2020
8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
O O O O O O O O O O O

Vysvětlivka: Křížek "X" označuje obsazený termín, Kroužek „O“ označuje volný termín.

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8