Aktuální nabídka nepotřebného majetku

jít do archivu nábídek

Nabídka organizačním složkám státu k bezúplatnému převodu a k pronajmu
ŽÁDNÁ NABÍDKA  
Nabídka právnickým a fyzickým osobám ke koupi
ŽÁDNÁ NABÍDKA  
Nabídka právnickým a fyzickým osobám k pronájmu

Nebytové prostory – Palackého ul. 122, Frýdek-Místek

  • Nabídka pronájmu nemovitých prostor v majetku státu v objektu Frýdek-Místek, ul. Palackého, č.p. 122, na pozemku parc. č. 180, k.ú. Místek. Administrativní budova o 3 NP
  • Volné prostory ve 2.NP, místnost č. 216 o výměře 18 m2
  • Tento majetek nabízíme k pronájmu pro případ, že o něj ve smyslu § 19c odst. 3 zák. 219/2000 Sb. v platném znění neprojeví zájem jiná organizační složka státu, či státní organizace
  • Zájemcům bude umožněna prohlídka objektu na základě tel. domluvy – Ing. Jitka Bojtošová, jitka.bojtosova@zuova.cz, 596200113
  • Nabídky na pronájem, v minimální ceně 1130,- Kč/m2 za rok, zasílejte na adresu ZÚ se sídlem v Ostravě nejpozději do 30.4.2018
25.4.2018

Nebytové prostory – Vydmuchov 393/7, Karviná - Ráj

  • Nabídka pronájmu nemovitých prostor v majetku státu v objektu Karviná, ul. Vydmuchov 393/7, na pozemku parc. č. 475/5, k.ú. Karviná. Budova mikrobiologie a parazitologie o 2 NP a 1 PP
  • Volné prostory ve 1.NP, místnost č. 117 o výměře 13,22 m2 a místnost č. 112 o výměře 7,44 m2
  • Tento majetek nabízíme k pronájmu pro případ, že o něj ve smyslu § 19c odst. 3 zák. 219/2000 Sb. v platném znění neprojeví zájem jiná organizační složka státu, či státní organizace
  • Zájemcům bude umožněna prohlídka objektu na základě tel. domluvy – Ing. Jitka Bojtošová, jitka.bojtosova@zuova.cz, 596200113
  • Nabídky na pronájem, v minimální ceně 900,- Kč/m2 za rok, zasílejte na adresu ZÚ se sídlem v Ostravě nejpozději do 30.4.2018
25.4.2018

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8