Projekty Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě podpořené dotací

Moravskoslezský kraj

Provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší na území Chotěbuze, Ostravy Hošťálkovic a Rýmařova v roce 2021 Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 1/2021 – 12/2021
https://air.zuova.cz/ovzdusi/
Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje


Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Netuberkulózní mykobakterie v České republice: současná rizika a zdokonalená prevence č. NU20-09-00114
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 5/2020 – 12/2023
Tento projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví


Technologická agentura České republiky

Posouzení vlivu uhelných skládek na životní prostředí
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 4/2020 – 12/2022
Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Prostředí pro život


Ministerstvo zdravotnictví České republiky

ZÚ Ostrava – přístavba venkovního výtahu u budovy Dům zdraví Jihlava
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2020 - 2021
Tento projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví


Ostrava

Provoz stacionárních měřících stanic a měřícího vozu na území města Ostravy
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 1/2020 – 12/2024
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy


Technologická agentura České republiky

Rozvoj území s využitím nízkohlučných vozovek
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 1/2019 – 12/2022
Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA


Technologická agentura České republiky

Validace vztahu koncentrací PM10, PM2,5 a PM 1 a nemocnosti a úmrtnosti v silně zatížené oblasti ČR
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 1/2018 – 12/2021
Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu EPSILON


Aktuality

Přehled testování COVID-19 v laboratořích ZÚ Ostrava na území MSK
Přehled testování na přítomnost COVID-19 v laboratořích ZÚ Ostrava na území MSK
16. 3. 2021

Očkování je cesta
Očkování je cesta
19. 3. 2021

Tisková zpráva
Zdravotní ústav v Ostravě odhalí i méně typické varianty koronaviru
13. 5. 2021

Prospektivní studie imunitní odpovědi proti SARS-CoV-2 u zaměstnanců ZÚ v Ostravě
Cílem studie je zjistit protilátkovou a buněčnou imunitní odpověď po očkování proti SARS-CoV-2 nebo po prodělání této infekce, a to v časovém období 2 let
5. 5. 2021

Srovnání výsledků pěti antigenních testů s výsledky testů RT-PCR z výtěrů z nosohltanu a viability
Závěrečná zpráva z druhé studie
5. 5. 2021

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8