Projekty Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě podpořené dotací


Technologická agentura České republiky

Posouzení vlivu uhelných skládek na životní prostředí
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 4/2020 – 12/2022
Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Prostředí pro život


Ministerstvo zdravotnictví České republiky

ZÚ Ostrava – přístavba venkovního výtahu u budovy Dům zdraví Jihlava
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2020
Tento projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví


Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Financování krizové připravenosti v roce 2020
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2020
Tento projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví


Moravskoslezský kraj

Provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší na území Chotěbuze, Ostravy Hošťálkovic a Opavy Komárova v roce 2020
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 1/2020 – 12/2020
https://air.zuova.cz/ovzdusi/
Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje


Ostrava

Provoz stacionárních měřících stanic a měřícího vozu na území města Ostravy
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 1/2020 – 12/2024
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy


Technologická agentura České republiky

Rozvoj území s využitím nízkohlučných vozovek
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 1/2019 – 12/2022
Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA


Realizace infrastruktury pro identifikaci zdrojů znečišťování (RINPIZZ)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2019 – 2020


Technologická agentura České republiky

Validace vztahu koncentrací PM10, PM2,5 a PM 1 a nemocnosti a úmrtnosti v silně zatížené oblasti ČR
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 1/2018 – 12/2021
Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu EPSILON


Technologická agentura České republiky

Využití markerů pro identifikaci původu paliva v lokálních topeništích (TAČR)
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2017-2020
Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu EPSILON


Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8