Oddělení genetické toxikologie

  • Laboratoř genetické toxikologie Brno (RNDr. Karel Koudela, CSc)
  • Laboratoř genetické toxikologie Vsetín (garant: RNDr. Josef Šikula/ Mgr. Renáta Lahutová)

Nabízíme

  • Cytogenetická analýza lidských periferních lymfocytů (CAPL)-laboratoř Brno, Vsetín

Kontakty

RNDr. Karel Koudela, CSc. - vedoucí oddělení
Telefon 541 421 230
Telefon 734 526 909
Adresa elektronické pošty karel.koudela@zuova.cz
Pracoviště: Brno

RNDr. Josef Šikula - zástupce vedoucího oddělení
Telefon 571 414 241
Telefon 608 411 467
Adresa elektronické pošty josef.sikula@zuova.cz
Pracoviště: Vsetín

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8