Oddělení bakteriologie a mykologie

Žádanky o vyšetření

Laboratoř bakteriologie Ostrava

Klíčové kontakty

RNDr. Vladislav Holec - vedoucí oddělení
Telefon 596 200 237
Telefon 724 083 762
Adresa elektronické pošty vladislav.holec@zuova.cz
Pracoviště: Ostrava

Lucie Lapčíková - vedoucí laborantka
Telefon 596 200 179
Telefon 724 303 842
Adresa elektronické pošty lucie.lapcikova@zuova.cz
Pracoviště: Ostrava

Martina Kotásková - zástupce vedoucí laborantky
Telefon 596 200 356
Adresa elektronické pošty martina.kotaskova@zuova.cz
Pracoviště: Ostrava

Helena Langhamerová - asistentka vedoucí laborantky
Telefon 541 217 133
Adresa elektronické pošty helena.langhamerova@zuova.cz
Pracoviště: Brno

Bc. Petra Lorková - asistentka vedoucí laborantky
Telefon 596 200 357
Adresa elektronické pošty petra.lorkova@zuova.cz
Pracoviště: Ostrava

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8