Národní referenční laboratoř pro urogenitální trichomonózu

Hlavní hygienik ustanovil NRL pro urogenitální trichomonózu v roce 1985 (HEM 370-21.10. 1985).

Laboratoř plní v současné době tyto úkoly:

  1. vypracovává a ověřuje nové laboratorní metody pro zkvalitňování a standardizaci diagnostiky Trichomonas vaginalis
  2. shromažďuje informace o výskytu trichomonózy v populaci
  3. stanovuje citlivost kmenů Trichomonas vaginalis na používané léky standardní metodikou
  4. shromažďuje a studuje poznatky světové vědy v oblasti urogenitální trichomonózy
  5. poskytuje konzultace v problematice trichomonózy
  6. na základě získaných výsledků připravuje metodické pokyny

Pro širokou odbornou veřejnost:

  1. připravuje vzorky pro externí hodnocení kvality „Mikroskopická diagnostika trichomonád“
  2. ověřuje kvalitu kultivačních půd připravovaných v diagnostických laboratořích.

Dokumenty

Kontaktní osobaRNDr. Erich Pazdziora, CSc. - vedoucí NRL
Telefon 596 200 158
Mobilní telefon 737 208 267
Adresa elektronické pošty erich.pazdziora@zuova.cz

Aktuality

Anonymní bezplatné HIV testování na festivalu Colours of Ostrava
Ostrava, Dolní Vítkovice 19. - 20. 7. 2018 (15:00–20:00)
11. 7. 2018

Zkoušení způsobilosti (PT)
Odběr a stanovení těkavých organických látek v pracovním ovzduší PT2 TOL-18
9. 7. 2018

Testování HIV na festivalu Beats For Love
Ostrava 5.7.2018, 16:00-21:00
2. 7. 2018

AKCE! ROZBOR VODY Z BAZÉNU
Máte vlastní bazén nebo vířivku na zahradě?
26. 6. 2018

Testování HIV v Jeseníku
Anonymní bezplatné testování HIV v Jeseníku 26.6.2018 13:00-17:00
21. 6. 2018

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8