Laboratoře Kontaktní a odběrová místa
Ostrava Frýdek – Místek
Brno Nový Jičín
Jihlava Šumperk
Karviná Bruntál
Olomouc Zlín
Vyškov Vsetín
  Ústí nad Orlicí
  Havlíčkův Brod
  Pelhřimov
  Třebíč
  Žďár nad Sázavou
  Opava

Laboratoře Ostrava

Kontaktní osoby Telefon Mobil Email
Vedoucí CHL
Ing. Lucie Hellebrandová
596 200 167 602 751 356 lucie.hellebrandova@zuova.cz
Obchodní zástupce
Ing. Daria Heidlerová
596 397 290 605 708 679 daria.heidlerova@zuova.cz
Obchodní zástupce
Zdeňka Zuščíková
596 200 324 739 247 195 zdenka.zuscikova@zuova.cz
Odběry vzorků
Ing. Zdeňka Dardová
596 200 127 724 301 395 zdenka.dardova@zuova.cz
Příjem vzorků (klientské centrum)
Mgr. Ivona Smolová
596 200 167 731 681 866 ivona.smolova@zuova.cz
Analýzy vod
Ing. Vladimíra Němcová
596 200 126 737 208 271 vladimira.nemcova@zuova.cz
Analýzy odpadů, zemin
Ing. Jana Vodstrčilová
596 200 160 724 259 600 jana.vodstrcilova@zuova.cz
Analýzy potravin
Ing. Jarmila Burdová
596 200 117   jarmila.burdova@zuova.cz
Testování materiálu pro kontakt s potravinami
Hračky, Kosmetika
Ing. Jarmila Burdová
596 200 117   jarmila.burdova@zuova.cz
Testování materiálu pro kontakt s vodou
Ing. Vladimíra Němcová
596 200 126 737 208 271 vladimira.nemcova@zuova.cz
Kontrola účinnosti sterilizátorů
Mgr. Kamila Haluzová
596 200 436   kamila.haluzova@zuova.cz
Biologické expoziční testy
Ing. Vladimíra Němcová
596 200 126 737 208 271 vladimira.nemcova@zuova.cz
Ovzduší pracovní
Ing. David Kresl
Ing. Jaroslava Henková

596 200 324
724 335 329
731 405 609
david.kresl@zuova.cz
jaroslava.henkova@zuova.cz
Měření elektromagnetického záření
Ing. David Kresl
  724 335 329 david.kresl@zuova.cz
Měření hluku, vibrace, osvětlení, mikroklima
Ing. David Kresl
Mgr. Lenka Džuberová

596 200 448
724 335 329
602 502 292
david.kresl@zuova.cz
lenka.dzuberova@zuova.cz
Ovzduší vnitřní a vnější
Ing. Lucie Hellebrandová
596 200 361 602 751 356 lucie.hellebrandova@zuova.cz
Medicinální vzduch
Ing. Lucie Hellebrandová
596 200 361 602 751 356 lucie.hellebrandova@zuova.cz

Kontaktní a odběrové místo Frýdek - Místek

Kontaktní osoby Telefon Mobil Email
Obchodní zástupce
Ing. Pavel Jurčík
  731 691 568 pavel.jurcik@zuova.cz
Obchodní zástupce
Zdeňka Zuščíková
596 200 324 739 247 195 zdenka.zuscikova@zuova.cz
Odběry vzorků
Šárka Kováčová
  724 041 864 sarka.kovacova@zuova.cz

Laboratoře Karviná

Kontaktní osoby Telefon Mobil Email
Obchodní zástupce
Ing. Daria Heidlerová
596 397 290 605 708 679 daria.heidlerova@zuova.cz
Obchodní zástupce
Zdeňka Zuščíková
596 200 324 739 247 195 zdenka.zuscikova@zuova.cz
Odběry vzorků
Veronika Bandorová
596 397 371 739 685 653 veronika.bandorova@zuova.cz
Příjem vzorků (klientské centrum)
Lenka Žebroková
596 397 229 777 239 814 lenka.zebrokova@zuova.cz
Vedoucí org, analýz, potraviny
RNDr. Věra Balasová
596 397 212 603 576 544 vera.balasova@zuova.cz

Laboratoře Olomouc

Kontaktní osoby Telefon Mobil Email
Zástupce vedoucí CHL
RNDr. Martin Halata
585 719 309 605 298 441 martin.halata@zuova.cz
Obchodní zástupce
Ing. Radka Sosík
  725 065 809 radka.sosik@zuova.cz
Odběry vzorků
Ing. Petr Prokeš
583 300 432 605 298 445 petr.prokes@zuova.cz
Příjem vzorků (klientské centrum)
Jana Chocová
Eva Tichá
585 719 310 605 298 442 jana.chocova@zuova.cz
eva.ticha@zuova.cz
Analýzy vod
RNDr. Martin Halata
585 719 309 605 298 441 martin.halata@zuova.cz
Analýzy odpadů, zemin
Ing. Petr Prokeš
583 300 432 605 298 445 petr.prokes@zuova.cz
Kontrola účinnosti sterilizátorů
RNDr. Helena Sedláčková
585 719 366 605 298 443 helena.sedlackova@zuova.cz
Speciální organická analýza
RNDr. Vladimír Sázel
585 719 309 605 298 446 vladimír.sazel@zuova.cz
Ovzduší pracovní
Ing. Radko Hradil
585 719 295 605 298 458 radko.hradil@zuova.cz
Měření hluku, vibrace, osvětlení, mikroklima
RNDr. Vladimír Navrátil
585 719 286 605 298 456 vladimir.navratil@zuova.cz

Laboratoře Brno

Kontaktní osoby Telefon Mobil Email
Zástupce vedoucí CHL
RNDr. Ivo Ŕíha
543 423 321 739 624 837 ivo.riha@zuova.cz
Obchodní zástupce
Dominik Bednář
596 200 132 731 622 299 dominik.bednar@zuova.cz
Příjem vzorků
Vlasta Mátlová
543 423 305 731 128 821 vlasta.matlova@zuova.cz
Odběry vzorků (Brno)
Adéla Pichlová
543 423 351 734 185 021 adela.pichlova@zuova.cz
Odběry vzorků (okr. Vyškov)
Miroslava Badálková
543 423 342 734 185 032 miroslava.badalkova@zuova.cz
Odběry vzorků (okr. Blansko)
Eliška Hudcová
543 423 373 734 185 030 eliska.hudcova@zuova.cz
Odběry vzorků (Brno stěry, sterilizátory)
Jarmila Matějíčková
543 423 360 734 185 029 jarmila.matejickova@zuova.cz
Odběry vzorků (okr. Břeclav, Hodonín)
Bc. Jana Ševelová
  734 185 040 jana.sevelova@zuova.cz
Anorganické analýzy
Analýzy PSV
RNDr. Ivo Ŕíha
543 423 321 739 624 837 ivo.riha@zuova.cz
Anorganické analýzy
Analýzy PBU, PSV, potraviny
RNDr. Eva Sobočíková
543 423 361 734 185 035 eva.sobocikova@zuova.cz
Mikrobiologie vod, potravin, sterilizátory
MVDr. Helena Přepechalová
543 423 324 734 185 022 helena.prepechalova@zuova.cz
Hluk, mikroklima, pracovní, venkovní a vnitřní ovzduší
Ing. David Marek
543 423 344 734 185 039 david.marek@zuova.cz
Hluk, pracovní ovzduší, mikroklima, osvětlení
Ing. Oldřich Bracek
543 423 349 734 185 038 oldrich.bracek@zuova.cz
Hluk, vibrace, hlukové mapy
Mgr. Martin Bublan
543 423 348 734 185 036 martin.bublan@zuova.cz
Organické analýzy
Jaromíra Bradáčová
543 423 371 734 185 031 jaromira.bradacova@zuova.cz
Mikroklima, venkovní, vnitřní a pracovní ovzduší
Ilona Podborská
543 423 346 734 185 027 Ilona.podborska@zuova.cz

Laboratoře Jihlava

Kontaktní osoby Telefon Mobil Email
Zástupce vedoucí CHL
Jan Hofman
567 574 773 603 421 258 jan.hofman@zuova.cz
Obchodní zástupce
Jiřina Škorpíková
567 574 760 734 510 852 jirina.skorpikova@zuova.cz
Odběry vzorků
Jan Hofman
567 574 773 603 421 258 jan.hofman@zuova.cz
Odběry vzorků
Bc. Javůrková Zuzana
Lucie Medová
567 574 770   zuzana.javurkova@zuova.cz
lucie.medova@zuova.cz
Analýzy vod, odpadů, zemin
Ing. Marie Hofbauerová
567 574 766   marie.hofbauerova@zuova.cz
Radiologie
Ing. Ivan Herič
567 574 782   ivan.heric@zuova.cz
Anorganické analýzy
Ing. Tereza Cahová
Marcela Laníková
567 574 780   tereza.cahova@zuova.cz
marcela.lanikova@zuova.cz
Organické analýzy
Ing. Jiří Fišar
567 574 774   jiri.fisar@zuova.cz
Mikrobiologie vod, potravin, sterilizátory
RNDr. Libuše Hrubá
Mgr. Dana Kalivodová
567 574 772
567 574 764
  libuse.hruba@zuova.cz
dana.kalivodova@zuova.cz
Ovzduší pracovní
Ing. Jindřich Rosecký
567 574 775 732 418 533 jindrich.rosecky@zuova.cz
Měření hluku, vibrace, osvětlení, mikroklima
Ing. Petr Mička
Jaroslav Dočkal
567 574 761
569 408 913
736 175 008
602 258 812
petr.micka@zuova.cz
jaroslav.dockal@zuova.cz

Laboratoře Vyškov

Kontaktní osoby Telefon Mobil Email
Vedoucí
RNDr. Vladimír Drašar
517 333 401 603 155 064 vladimir.drasar@zuova.cz

Kontaktní a odběrové místo Nový Jičín

Kontaktní osoby Telefon Mobil Email
Obchodní zástupce
Ing. Pavel Jurčík
  731 691 568 pavel.jurcik@zuova.cz
Obchodní zástupce
Zdeňka Zuščíková
596 200 324 739 247 195 zdenka.zuscikova@zuova.cz
Odběry vzorků
Zuzana Šindlerová
  606 677 921 zuzana.sindlerova@zuova.cz

Kontaktní a odběrové místo Bruntál

Kontaktní osoby Telefon Mobil Email
Obchodní zástupce
Ing. Pavel Jurčík
  731 691 568 pavel.jurcik@zuova.cz
Obchodní zástupce
Zdeňka Zuščíková
596 200 324 739 247 195 zdenka.zuscikova@zuova.cz
Odběry vzorků
Bc. Kateřina Soukopová
554 774 105 724 287 761 katerina.soukopova@zuova.cz

Kontaktní a odběrové místo Zlín

Kontaktní osoby Telefon Mobil Email
Obchodní zástupce
Petra Kloudová
  603 560 890 petra.kloudova@zuova.cz
Odběry vzorků
Eva Juřičková
  777 196 483 eva.jurickova@zuova.cz
Ovzduší pracovní
RNDr. Libuše Nagyová
  777 570 983 libuse.nagyova@zuova.cz
Měření hluku, vibrace, osvětlení, mikroklima
Ing. Vladimír Cetkovský
  777 760 983 vladimír.cetkovsky@zuova.cz
Pracovní prostředí
Ing. Roman Neruda
  777 769 754 roman.neruda@zuova.cz

Kontaktní a odběrové místo Vsetín

Kontaktní osoby Telefon Mobil Email
Obchodní zástupce
Petra Kloudová
  603 560 890 petra.kloudova@zuova.cz
Odběry vzorků
Alžběta Pavelcová
571 498 062 777 239 815 alzbeta.pavelcova@zuova.cz
Měření hluku, vibrace, osvětlení, mikroklima
Ing. Bohdan Stromšík
571 498 060 777 239 816 bohdan.stromsik@zuova.cz

Kontaktní a odběrové místo Šumperk

Kontaktní osoby Telefon Mobil Email
Obchodní zástupce
Ing. Radka Sosík
  725 065 809 radka.sosik@zuova.cz
Odběry vzorků
Jarmila Reichlová
583 300 430 605 298 463 jarmila.reichlova@zuova.cz
Měření hluku, vibrace, osvětlení, mikroklima
Ing. Jindřich Koutecký
583 300 439 605 298 455 jindrich.koutecky@zuova.cz
Ovzduší pracovní
Ing. Renáta Valná
583 300 456 605 298 451 renata.valna@zuova.cz

Kontaktní a odběrové místo Ústí nad Orlicí

Kontaktní osoby Telefon Mobil Email
Měření hluku, vibrace, osvětlení, mikroklima
Ing. David Kresl
461 573 859 724 335 329 david.kresl@zuova.cz
Ovzduší pracovní
RNDr. Jana Habalová
461 573 585 724 335 328 jana.habalova@zuova.cz

Kontaktní a odběrové místo Havlíčkův Brod

Kontaktní osoby Telefon Mobil Email
Obchodní zástupce
Jiřina Škorpíková
567 574 760 734 510 852 jirina.skorpikova@zuova.cz
Odběry vzorků
Jana Musilová
  724 130 086 jana.musilova@zuova.cz

Kontaktní a odběrové místo Pelhřimov

Kontaktní osoby Telefon Mobil Email
Obchodní zástupce
Jiřina Škorpíková
567 574 760 734 510 852 jirina.skorpikova@zuova.cz
Odběry vzorků
Iva Kruchňová
  604 460 658 iva.kruchnova@zuova.cz
Odběry vzorků
Lenka Štípková
  733 639 605 lenka.stipkova@zuova.cz

Kontaktní a odběrové místo Třebíč

Kontaktní osoby Telefon Mobil Email
Obchodní zástupce
Jiřina Škorpíková
567 574 760 734 510 852 jirina.skorpikova@zuova.cz
Odběry vzorků
Dr. Ivana Benešová
  604 609 874 ivana.benesova@zuova.cz

Kontaktní a odběrové místo Žďár nad Sázavou

Kontaktní osoby Telefon Mobil Email
Obchodní zástupce
Jiřina Škorpíková
567 574 760 734 510 852 jirina.skorpikova@zuova.cz
Odběry vzorků
Martin Klouda
  604 457 958 martin.klouda@zuova.cz

Kontaktní a odběrové místo Opava

Kontaktní osoby Telefon Mobil Email
Obchodní zástupce
Ing. Pavel Jurčík
  731 691 568 pavel.jurcik@zuova.cz
Odběry vzorků
Karin Šenková
  737 213 458 karin.senkova@zuova.cz

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8