Pozvánka na 9. kolo MPZ

9. kolo MPZ pro stanovení těkavých organických látek v ovzduší

Označení:
MPZ-TOL-01/13
Cíl
zhodnocení analytických výsledků zahrnujících nejen nejistotu vlastní analýzy, ale i nejistotu odběru a transportu vzorku
Kdy
25. září 2013
Kde
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, pracoviště Ústí nad Orlicí, J. a J. Kovářů 1412
Analyty
toluen, xylen
Koncentrace
cca 20-200% PEL
Příprava vzorku
analyzovaný vzduch byl připraven smíšením par analyzovaných látek s venkovním vzduchem
Cena
4.000,- Kč + DPH pro jednu odběrovou skupinu (max. 2 osoby)
Informace pro účastníky
MPZ-TOL-01-13 zadani.pdf
Závazná přihláška
MPZ-TOL-01-13 prihlaska.doc

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8