Pozvánka na odborný seminář 7. 11. 2012

Oddělení imunologie a alergologie CKL ZÚ se sídlem v Ostravě ve spolupráci s
ČIS AV ČR a
Okresním sdružením ČLK v Ostravě

Pořádají odborný seminář na téma
Lékové alergie a vybraná laboratorní alergologická diagnostika

Konání dne 7. 11. 2012 v 17,00 hod.
v přednáškovém sále hotelu Harmony, Ostrava – Mariánské Hory

Program:

  1. Novák V.: Lékové alergie 40 min.
  2. Lochmanová A.: Racionální využívání testů buněčné imunity v dg alergií 30 min.
  3. Lochman I.: Stanovování DAO v laboratorní diagnostice histaminové intolerance 30 min.
  4. Lochman I.: Stanovování sp.IgE pomocí systému ISAC 20 min.
  5. Diskuse 10 min.

Účastníkům semináře budou přiděleny kredity do systému celoživotního vzdělávání ČLK a KVVOPZ.

MUDr. Vítězslav Novák - odborný garant semináře
RNDr. Ivo Lochman, CSc. - vedoucí oddělení imunologie a alergologie ZÚ se sídlem v Ostravě

Pokud se rozhodnete seminář navštívit, prosíme, abyste nám svou účast potvrdili telefonicky na čísle 596 200 238 nebo e-mailem na adresu ivo.lochman@zu.cz, eventuelně zaslali zpět tuto návratku (možno i s materiálem k laboratornímu vyšetření) do 31.10.2012.

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8