Pozvánka na odborný seminář

Rizika v pracovním prostředí - konaný v budově Zdravotního ústavu. Partyzánské nám. 7 Ostrava místnost č. 16 dne 14.6.2012

Pozvánka

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8