Záchyt bakteriálních kmenů se získanou rezistencí stoupá

Od roku 2014 se v klinickém materiálu začaly nově objevovat kmeny bakterií se získanou rezistencí k rezervním antibiotikům, která jsou vyhrazena pro závažné infekce způsobené grampozitivními (vankomycin) i gramnegativními bakteriemi (karbapenemy, kolistin). Zpočátku se jednalo o výjimečné záchyty, v současné době pozorujeme v posledních třech letech pravidelný záchyt těchto bakteriálních kmenů, s více méně vzrůstající tendencí – viz uvedené grafické znázornění. 

MUDr. Stryjová, Mgr. Krejčí Ph.D., Antibiotické středisko, oddělení bakteriologie a mykologie, ZÚ Ostrava 

Grafické znázornění: Absolutní počty bakteriálních kmenů izolovaných z klinických materiálů v letech 2016 - 2018 v laboratořích Zdravotního ústavu Ostrava

 

 

 

 

 

*šrafování odpovídá očekávaným počtům za celý rok 2018 dle dosavadních dat

Aktuality

Rozbor vody ze studny 2019
Využite akční nabídku rozboru vody ze studny
4. 4. 2019

Pozvánka na konferenci
12. konference zdravotnických pracovníků FNO a ZÚ Ostrava
28. 3. 2019

Modré světlo negativně ovlivňuje kvalitu spánku, odborníci doporučují dodržovat pravidla spánkové hygieny - tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví
http://www.mzcr.cz/dokumenty/modre-svetlo-negativne-ovlivnuje-kvalitu-spankuodbornici-doporucuji-dodrzovat-_16949_1.html
19. 3. 2019

Výskyt spalniček a možnosti laboratorního vyšetření
Informace k epidemii spalniček
18. 3. 2019

Pozvánka na seminář
Aktuální epidemiologická situace v Moravskoslezském kraji pro praktické lékaře a pediatry, který se uskuteční dne 9.4.2019 v 16,00 hod. v hotelu Vista
6. 3. 2019

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8