Pozvánka na konferenci: VÝZNAM IMUNOLOGIE V MEDICÍNĚ

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum klinických laboratoří Ostrava,
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava tel.: 596 200 111 www.zuova.cz
pořádá

Odbornou konferenci na téma: VÝZNAM IMUNOLOGIE V MEDICÍNĚ


 • Termín:23.5.2012 od 14,00 do 18,30 hodin
 • Místo konání:Kongresový sál, Mamaison Business & Conference Hotel Imperial Ostrava, Tyršova 6, 701 38 Ostrava
 • Počet účastníků:200
 • Odborný garant: Mgr. Hana Bílková Fránková
 • Kontaktní osoba: Barbora Kulaviaková
 • Uzávěrka přihlášek:16.5.2012
 • Akce je určena pro lékaře, vysokoškolsky vzdělané odborné pracovníky ve zdravotnictví, všeobecné sestry, porodní asistentky, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotní laboranty
 • Akce bude ohodnocena kreditními body v rámci celoživotního vzdělávání.

 • Účastnický poplatek: 300 Kč - uhraďte prosím bankovním převodem
  Účet číslo:107-2299400277/0100
  Variabilní symbol: ddmmrrrr (datum narození účastníka )
  Specifický symbol: 23052012(datum konání akce)

 • Poslední platbu je možno provést 16.5., po tomto datu již nebudou úhrady akceptovány

 • Úplný program konference naleznete zde

 • Další informace Vám podá Barbora Kulaviaková


 • Přihlášení již není možné, kapacita je již naplněna.

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8