Restukturalizace zdravotních ústavů od 1.6.2012

Na základě zákona č. 115/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, je od 1.6.2012 činnost dosavadních 14 zdravotních ústavů sloučena do dvou, a to Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě a v Ústí nad Labem.

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě tak rozšiřuje svou činnost do Jihomoravského kraje a jako nástupnická organizace ZÚ se sídlem v Brně je připraven převzít práva a závazky v rámci své rozšířené působnosti plynule pokračovat v poskytování svých tradičně kvalitních služeb.

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8