Informace pro zákazníky

Následující metody, které provádíme na našem pracovišti, jsou připraveny k akreditaci:

30     Stanovení protilátek anti-Zika virus (ZKV) IgG, IgM metodou EIA - SOP 1545
31     Stanovení protilátek anti-Zika virus (ZKV) metodou VNT - SOP 1546
269    Stanovení RNA Zika viru metodou real-time PCR - SOP 8360
270    Stanovení DNA Legionella pneumophila metodou real-time - SOP 8451
307    Stanovení IgG, IgA protilátek proti Yersinia enterocolitica metodou EIA - SOP 7147
310    Stanovení protilátek proti ds-DNA metodou EIA - SOP 7055
312 B Stanovení protilátek proti beta-2-glykoproteinu I IgG, IgM metodou EIA - SOP 7068

 

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8