Evropský testovací týden HIV a žloutenky

Evropský testovací týden HIV a žloutenky

Evropský testovací týden (18. - 25. 11. 2016) je kampaň probíhající v mnoha státech Evropy s hlavním cílem zpřístupnit bezplatné testování na HIV infekci a letos nově na žloutenku typu B a C, a tím tak předejít pozdnímu odhalení infekce. V letošním čtvrtém ročníku budou probíhat akce spojené s testováním po celé České republice. Zastřešující organizací kampaně je Státní zdravotní ústav

Poradny HIV/AIDS při Zdravotním ústavu budou mít v týdnu 18. - 25. 11. 2016 rozšířenou provozní dobu.

 

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8