Seminář - Zkoušení způsobilosti TOL

Dne 20.10.2016, se uskuteční již tradiční akce, zkoušení způsobilosti TOL v pracovním ovzduší, kterému bude dne 19.10. předcházet seminář "Chemické škodliviny v pracovním ovzduší - odběry, stanovení a hodnocení rizik"

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8